Đề tài Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể

MỤC LỤC

A- Đặt vấn đề 1

B- Giải quyết vấn đề 2

1. Đổi mới kinh tế ở Việt Nam chính là quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2

1.1. Sự đổi mới kinh tế ở Việt Nam. 2

1.1.1. Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam. 2

1.1.2. Đổi mới nền kinh tế ở Việt Nam thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 3

1.2. Thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 3

1.2.1. Ưu điểm của nền kinh tế thị trường. 4

1.2.2. Những hạn chế và khuyết điểm của kinh tế thị trường. 5

1.2.3. Có thể thực hiện được kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội hay không? 5

1.3. Tại sao phải vận dụng quan điểm lịch sử vào quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 6

2. Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể. 7

2.1. Những điều kiện cụ thể ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 7

2.1.1. Những điều kiện trong nước. 7

2.1.2. Những điều kiện thế giới và khu vực. 10

2.2. Thực trạng quá trình xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam dưới tác động của những điều kiện cụ thể. 11

2.2.1. Giai đoạn 1986 - 1991. 11

2.2.2. Giai đoạn 1991 đến nay. 12

Kết luận 15

Mục lục 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY