Đề tài Qúa trình hình thành và phát triển, chức năng và nhiệm vụ của trung tâm xúc tiến đầu tư phía bắc

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC 2

I. Căn cứ thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc 2

II. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc 4

II. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc 5

1. Lãnh đạo 5

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc 6

IV. Hệ thống quản lý và thủ tục nội bộ 6

1. Quản lý nhân sự 6

2. Quản lý tài chính 7

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC TRONG NĂM 2007 - 2008 11

I. Về công tác chuyên môn: 11

1. Các chương trình do Bộ, Cục giao (Sử dụng ngân sách nhà nước) 11

a. Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư 11

b. Thành lập bộ phận hỗ trợ các nhà đầu tư song phương 12

c. Tổ chức đoàn đi công tác tại địa phương khu vực phía Bắc 13

d. Đào tạo tập huấn 13

e. Xây dựng trang Web của Trung tâm 13

f. Các chương trình khác: 13

2. Các chương trình do Trung tâm thực hiện: 13

a. Tiếp đón, làm việc với các đoàn, tìm kiếm cơ hội đầu tư 13

b. Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư 14

c. Tập huấn, đào tạo kỹ năng xỳc tiến đầu tư 14

d. Biên soạn tài liệu xúc tiến đầu tư cho các địa phương 15

e. Hỗ trợ phỏp lý và tư vấn dự án 15

f. Các chương trỡnh khỏc 16

II. Về công tác văn phòng, tổ chức, cán bộ: 17

1. Công tác tổ chức cán bộ 17

2. Công tác văn thư lưu trữ: 18

3. Công tác quản lý tài sản: 20

III. Phương hướng công tác năm 2009 20

PHẦN 3: CHỌN ĐỀ TÀI 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY