Đề tài Phương pháp dạy tiết tấu, ngữ âm, ngữ điệu trong các loại câu tiếng Anh ở trường THPT

MỤC LỤCPHẦN TRANG A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 1. Trọng âm và ngữ điệu 4 a. Trọng âm: 4 a1) Trọng âm từ 4 a2) Trọng âm câu. 5 b. Ngữ điệu 6 2. Phương pháp dạy tiết tấu, ngữ âm, ngữ điệu trong các loại câu ở Tiếng Anh trường THPT. 8 a. Phương pháp giảng chung khi dạy tiết tấu, ngữ điệu trong các loại câu tiếng Anh. 8 b. Phương pháp dạy tiết tấu, ngữ điệu trong từng loại câu nói cụ thể. 8 b1) Câu trần thuật: 8 b2) Câu nghi vấn: 9 b3) Câu trả lời: 10 b4) Câu lựa chọn: 10 b5) Câu hỏi có từ để hỏi: 11 b6) Câu hỏi đuôi: 11 C. KẾT LUẬN 12 1. Kết quả nghiên cứu. 12 2. Bài học kinh nghiệm. 12 3. Kiến nghị: 13

MỤC LỤC

PHẦN TRANG

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4

1. Trọng âm và ngữ điệu 4

a. Trọng âm: 4

a1) Trọng âm từ 4

a2) Trọng âm câu. 5

b. Ngữ điệu 6

2. Phương pháp dạy tiết tấu, ngữ âm, ngữ điệu trong các loại câu ở Tiếng Anh trường THPT. 8

a. Phương pháp giảng chung khi dạy tiết tấu, ngữ điệu trong các loại câu tiếng Anh. 8

b. Phương pháp dạy tiết tấu, ngữ điệu trong từng loại câu nói cụ thể. 8

b1) Câu trần thuật: 8

b2) Câu nghi vấn: 9

b3) Câu trả lời: 10

b4) Câu lựa chọn: 10

b5) Câu hỏi có từ để hỏi: 11

b6) Câu hỏi đuôi: 11

C. KẾT LUẬN 12

1. Kết quả nghiên cứu. 12

2. Bài học kinh nghiệm. 12

3. Kiến nghị: 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY