Đề tài Phương pháp dạy kỹ năng dạy đọc Tiếng Anh ở trường THCS

Trong khi dạy đọc giáo viên sẽ nên xen kẽ một số câu hỏi nhằm hướng dẫn học sinh đọc hiểu nội dung thông tin của bài đồng thời cũng có thể biết được chất lượng học tập của học sinh mình phụ trách từ đó giáo viên cũng có thể giải thích thêm về các chi tiết còn chưa rõ .Vì vậy nọi dung các câu hỏi cần phải hướng đến sự chú ý của học sinh đến những ý tưởng chính trong bài và giúp học sinh hiểu nghĩa của bài đọc không nên đặt các câu hỏi quá dài và quá khó để đnh đố học sinh mà nên nêu các câu hỏi ngắn gọn vì mục đích là để giúp học sinh hiểu bài . Giáo viên cần khuyến khích và tổ chức sao cho cả lớp cùng tham gia hoạt động trả lời các câu hỏi . Sau đó hướng dẫn học sinh trả lời các câu đúng sai

Trong khi dạy đọc giáo viên sẽ nên xen kẽ một số câu hỏi nhằm hướng dẫn học sinh đọc hiểu nội dung thông tin của bài đồng thời cũng có thể biết được chất lượng học tập của học sinh mình phụ trách từ đó giáo viên cũng có thể giải thích thêm về các chi tiết còn chưa rõ .Vì vậy nọi dung các câu hỏi cần phải hướng đến sự chú ý của học sinh đến những ý tưởng chính trong bài và giúp học sinh hiểu nghĩa của bài đọc không nên đặt các câu hỏi quá dài và quá khó để đnh đố học sinh mà nên nêu các câu hỏi ngắn gọn vì mục đích là để giúp học sinh hiểu bài . Giáo viên cần khuyến khích và tổ chức sao cho cả lớp cùng tham gia hoạt động trả lời các câu hỏi . Sau đó hướng dẫn học sinh trả lời các câu đúng sai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY