Đề tài Phương pháp dạy đọc hiểu tác phẩm văn xuôi nước ngoài Sách Giáo Khoa Ngữ văn 11

Mục lụcPhần mở đầu 1Phần nội dung 6Chương 1: Cơ sở lí luận về đọc hiểu và phương pháp đọc hiểu 61.1.Quan điểm về đọc tác phẩm văn chương 71.2. Những thành tựu nghiên cứu trong hoạt động đọc tác phẩm văn chương 81.3. Đọc hiểu tác phẩm văn chương 121.4. Qui trình cơ bản của đọc hiểu 171.5. Phương pháp đọc hiểu, dạy đọc hiểu trong nhà trường THPT 20Chương 2: Thực trạng giảng dạy đọc hiểu tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở trường THPT 222.1. Những khó khăn khi giảng dạy tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở trường THPT 222.2. Thực trạng và tồn tại trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở trường THPT 25Chương 3: Đề xuất qui trình giảng dạy đọc hiểu tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 293.1. Ý nghĩa việc lập qui trình giảng dạy đọc hiểu tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 293.2. Những điểm giáo viên cần lưu ý khi giảng dạy tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 313.3. Đề xuất xây dựng qui trình dạy đọc hiểu cho 2 tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 34Phần kết luận 54Tài liệu tham khảo 56

Mục lục

Phần mở đầu 1

Phần nội dung 6

Chương 1: Cơ sở lí luận về đọc hiểu và phương pháp đọc hiểu 6

1.1.Quan điểm về đọc tác phẩm văn chương 7

1.2. Những thành tựu nghiên cứu trong hoạt động đọc tác phẩm văn chương 8

1.3. Đọc hiểu tác phẩm văn chương 12

1.4. Qui trình cơ bản của đọc hiểu 17

1.5. Phương pháp đọc hiểu, dạy đọc hiểu trong nhà trường THPT 20

Chương 2: Thực trạng giảng dạy đọc hiểu tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở trường THPT 22

2.1. Những khó khăn khi giảng dạy tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở trường THPT 22

2.2. Thực trạng và tồn tại trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở trường THPT 25

Chương 3: Đề xuất qui trình giảng dạy đọc hiểu tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 29

3.1. Ý nghĩa việc lập qui trình giảng dạy đọc hiểu tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 29

3.2. Những điểm giáo viên cần lưu ý khi giảng dạy tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 31

3.3. Đề xuất xây dựng qui trình dạy đọc hiểu cho 2 tác phẩm văn xuôi nước ngoài (SGK Ngữ văn 11) 34

Phần kết luận 54

Tài liệu tham khảo 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY