Đề tài Phát triển KTTN trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 3

I/ Lý luận tổng quan về KTTN và phát triển KTTN trong điều kiện hội nhập KTQT ở VN hiện nay: 4

1. Khái niệm về KTTN: 4

1.1 KTTN là hình thức kinh tế dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. 4

1.2 KTTN năng động, nhạy bén, phát huy cao độ mọi nguồn lực nhưng mang tính tự phát cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu: 5

2. Việt Nam trong tiến trình hội nhập: 6

2.1 Hiểu biết chung về hội nhập: 6

2.2 Quá trình hội nhập ở Việt Nam: 7

4. Phương hướng chung cho phát triển KTTN trong điều kiện hội nhập: 11

4.1 Định vị các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: 11

4.2Đặt khu vực KTTN vào vị trí xứng đáng: 12

4.3 Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp theo tinh thần của tư duy toàn cầu, hội nhập và phát triển bền vững: 12

II/Hội nhập với thực tiễn phát triển KTTN của Việt Nam trong những năm qua: 12

1.Điều kiện thuận lợi mang lại những tăng trưởng cao: 13

1.1 Môi trường kinh doanh cải thiện đáng kể làm gia tăng số lượng chủ thể trong KTTN: 13

1.2 Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy thu hút vốn, đẩy mạnh hợp tác và xuất khẩu: 15

1.3 Các đóng góp của khu vực KTTN trong nền kinh tế quốc dân: 17

2. Đánh giá về sự phát triển của KTTN, những khó khăn cơ bản và những mặt còn hạn chế: 18

2.1Phát triển nhanh,mang lại nhiều đóng góp to lớn cho kinh tế-xã hội của đất nước: 18

2.2 Những khó khăn cơ bản cần giải quyết: 20

3. Một số giải pháp được đưa ra: 24

KẾT LUẬN 26

Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY