Đề tài Phát triển kinh tế tập thể trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam, lý luận thực trạng giải pháp

Tính đến cuối năm 2005, cả nước có trên 17.000 hợp tác xã, trong đó có khoảng 8.500 hợp tác xã nông nghiệp, 2.150 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trên 600 hợp tác xã thương mại - dịch vụ, trên 500 hợp tác xã xây dựng, gần 500 hợp tác xã thuỷ sản, trên 1.100 hợp tác xã giao thông vận tải, trên 2.600 hợp tác xã dịch vụ điện năng, 50 hợp tác xã môi trường . và trên 900 quỹ tín dụng nhân dân. Các hợp tác xã đã tạo việc làm và thu nhập cho trên 10 triệu lao động với mức thu nhập bình quân 300.000 - 500.000 đồng/tháng, đóng góp 8% GDP.

Những năm gần đây, nhờ có Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 13 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khoá IX) về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, HTX ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đến 30/06/2004, cả nước có trên 16.000 HTX, liên hiệp HTX trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, thu hút trên 8,5 triệu hộ xã viên và người lao động tham gia. Đến nay, hầu hết các HTX cũ đã chuyển đổi sang mô hình HTX mới, số yếu kém hoặc tồn tại hình thức đã làm thủ tục giải thể, mỗi năm có trên 1000 HTX mới thành lập. Mô hình HTX kiểu mới đã được xác lập và khẳng định trong thực tiễn cuộc sống với các yêu cầu : xã viên tham gia HTX là hoàn toàn tự nguyện, có góp vốn; công tác quản lý trong HTX từng bước được củng cố và hoàn thiện; quyền tự chủ của kinh tế hộ không bị mất đi, mà được hỗ trợ thêm từ phía HTX; nội dung hoạt động của HTX được mở rộng theo hướng đa dạng và nâng cao hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY