Đề tài Phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu 2Nội dung 3I> Du Lịch Văn Hóa. 31.1. Những nét khái quát về du lịch văn hoá, di sản văn hoá và di tích lịch sử văn hoá. 31.1.1. Du lịch văn hoá. 31.1.2. Các loại hình Du Lịch Văn Hóa. 31.1.3. Di sản văn hoá và di tích lịch sử văn hoá. 41.1.4. Mối tương tác năng động giữa Du lịch và Di sản văn hoá 41.2. Vị trí và vai trò của du lịch văn hoá trong giai đoạn hiện nay. 51.2.1. Vị trí của du lịch văn hoá. 51.2.2. Vai trò và ý nghĩa của du lịch văn hoá. 61.2.3. Điều kiện để phát triển du lịch văn hoá: 71.2.4. Các nguyên tắc trong phát triển Du Lịch Văn Hóa. 10II> ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NÔI. 142.1. Văn hóa Thăng Long. 142.1.1. Hào khí Thăng Long. 142.1.2. Tinh hoa văn hóa Hà Nội. 172.1.3. B¶n s¾c riªng v¨n hãa Hµ Néi. 182.2. Một số khu di tích trên địa bàn Hà Nội. 192.2.1. Văn Miếu Quốc Tử Giám. 192.2.2. Đền Ngọc Sơn. 202.2.3. Đền quán thánh. 222.3. Thực trạng các khu di tích trên địa bàn Hà Nội. 232.4. Xây dựng ý thức văn minh. 252.5. Một số giải pháp. 26Kết Luận 28TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

MỤC LỤC

Lời mở đầu 2

Nội dung 3

I> Du Lịch Văn Hóa. 3

1.1. Những nét khái quát về du lịch văn hoá, di sản văn hoá và di tích lịch sử văn hoá. 3

1.1.1. Du lịch văn hoá. 3

1.1.2. Các loại hình Du Lịch Văn Hóa. 3

1.1.3. Di sản văn hoá và di tích lịch sử văn hoá. 4

1.1.4. Mối tương tác năng động giữa Du lịch và Di sản văn hoá 4

1.2. Vị trí và vai trò của du lịch văn hoá trong giai đoạn hiện nay. 5

1.2.1. Vị trí của du lịch văn hoá. 5

1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của du lịch văn hoá. 6

1.2.3. Điều kiện để phát triển du lịch văn hoá: 7

1.2.4. Các nguyên tắc trong phát triển Du Lịch Văn Hóa. 10

II> ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NÔI. 14

2.1. Văn hóa Thăng Long. 14

2.1.1. Hào khí Thăng Long. 14

2.1.2. Tinh hoa văn hóa Hà Nội. 17

2.1.3. B¶n s¾c riªng v¨n hãa Hµ Néi. 18

2.2. Một số khu di tích trên địa bàn Hà Nội. 19

2.2.1. Văn Miếu Quốc Tử Giám. 19

2.2.2. Đền Ngọc Sơn. 20

2.2.3. Đền quán thánh. 22

2.3. Thực trạng các khu di tích trên địa bàn Hà Nội. 23

2.4. Xây dựng ý thức văn minh. 25

2.5. Một số giải pháp. 26

Kết Luận 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY