Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện

MỤC LỤCPhần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án 4*Mô tả về đồ án: 1. Khảo sát thực tế: 2. Yêu cầu của đồ án: *Trình bày giải pháp xây dựng hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu: Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống 8* Phạm vi và nội dung của đồ án: 1. Thực thể: 2. Mô tả chi tiết thực thể: 3. Mô hình ERD trên máy Server tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng: 4. Mô hình ERD trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh: * Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: 1. Mô hình quan hệ trên máy Server tại trụ sở chính: 2. Mô hình quan hệ trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh: * Thiết kế giao diện: 1. Form đăng nhập: 2. Hệ thống menu chính: a. Menu Tìm kiếm (Shortcut Alt -T): b. Menu Hóa đơn(Shortcut Alt - H) c. Menu Quản lý nhân viên(Shortcut Alt - N) d. Menu Quản lý khách hàng(Shortcut Alt - K) e. Menu chức năng(Shortcut Alt - C) f. Menu Giúp đỡ(Shortcut Alt - G) 3. Các form chức năng: a. Form tìm kiếm thông tin sản phẩm: b. Form Lập hóa đơn: c. Form Tìm kiếm hoá đơn: d. Form Quản lý nhân viên: e. Form Tìm kiếm thông tin khách hàng: f. Form Quản lý khách hàng: g. Form Sao lưu hệ thống: h. Form Đổi mật khẩu: 4. Một số giải thuật cho form xử lý: a. Tên xử lí: Đăng nhập của nhân viên và tiến hành phân quyền cho tài khoản đang đăng nhập b. Tên xử lí: Tìm kiếm thông tin khách hàng c. Tên xử lí: Tìm kiếm thông tin hóa đơn d. Tên xử lí: Lập hóa đơn *Nhận xét – Đánh giá: 1. Ưu điểm: 2. Khuyết điểm: * Bảng phân công:

MỤC LỤC

Phần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án 4

*Mô tả về đồ án:

1. Khảo sát thực tế:

2. Yêu cầu của đồ án:

*Trình bày giải pháp xây dựng hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu:

Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống 8

* Phạm vi và nội dung của đồ án:

1. Thực thể:

2. Mô tả chi tiết thực thể:

3. Mô hình ERD trên máy Server tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng:

4. Mô hình ERD trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh:

* Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ:

1. Mô hình quan hệ trên máy Server tại trụ sở chính:

2. Mô hình quan hệ trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh:

* Thiết kế giao diện:

1. Form đăng nhập:

2. Hệ thống menu chính:

a. Menu Tìm kiếm (Shortcut Alt -T):

b. Menu Hóa đơn(Shortcut Alt - H)

c. Menu Quản lý nhân viên(Shortcut Alt - N)

d. Menu Quản lý khách hàng(Shortcut Alt - K)

e. Menu chức năng(Shortcut Alt - C)

f. Menu Giúp đỡ(Shortcut Alt - G)

3. Các form chức năng:

a. Form tìm kiếm thông tin sản phẩm:

b. Form Lập hóa đơn:

c. Form Tìm kiếm hoá đơn:

d. Form Quản lý nhân viên:

e. Form Tìm kiếm thông tin khách hàng:

f. Form Quản lý khách hàng:

g. Form Sao lưu hệ thống:

h. Form Đổi mật khẩu:

4. Một số giải thuật cho form xử lý:

a. Tên xử lí: Đăng nhập của nhân viên và tiến hành phân quyền cho tài khoản đang đăng nhập

b. Tên xử lí: Tìm kiếm thông tin khách hàng

c. Tên xử lí: Tìm kiếm thông tin hóa đơn

d. Tên xử lí: Lập hóa đơn

*Nhận xét – Đánh giá:

1. Ưu điểm:

2. Khuyết điểm:

* Bảng phân công:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY