Đề tài Phân tích và lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn cho công ty VINAMILK

Tàisản ngắnhạnnăm 2008tăng nhẹ 9.878 triệuvớitỷlệtăng 0,31%. Trong đó, tiền và các khoảntương đương tiềntăng đột biến, tăng 220.826 triệuvới tỷlệ là 187,428%, chủyếu là do công ty bán các khoản tài chính ngắnhạncủa mình. Việc làm này làhợp lýbởi thị trường chứng khoán thời điểm này không mấy sángsủa. Việctănglượng tiềncũngsẽ giúptăng khảnăng thanh toáncủa VNM cho các khoảnnợ đếnhạn, lượng tiền nhànrỗi nhiềusẽ giúp làmtăngtốc độquay vòngvốncủa công ty.Lượng hàngtồn khocũngtăng 100.178vớitỷlệtăng là 5.98%, trong đó hàngtồn khotăng 6.1% vàdự phòng giảm giátăng 23%.Một phần nguyên nhân là do những khó khăn trong việc tiêu thụsản phẩmcủa công ty trongnăm. Điều này cho thấy ở thời điểm cuốinăm, khảnăng thanh toán nhanh đã đượctăng lên, DN có điều kiện thuậnlợi để thực hiện các giaodịchcần tiền. Tuy nhiêndự trữ tiền quá nhiều và lâu dài thì chưahẳn đãtốt. Các khoản thu giảm (8.335 triệu đồngvớitỷlệ giảm là 1,27%)dẫn đếntỷ trọng các khoản phải thu năm 2007 là 20.6% trongtổng TSLĐ và ĐTNH, đếnnăm 2008 còn 20.28%. Khoản phải thu ngắnhạn tuy có giảm , nhưng chủyếu do công ty tíchcực thu các khoản phải thu khác, trong khi thu khách hàngtăng thêm 24.960 triệu đồng,tăng 4.49%. Điều này thể hiện công ty đã tíchcực thuhồi các khoảnnợ phải thu, giảm bớt hiệntượng ứ đọngvốn trong khâu thanh toán,hạn chế việc chiếmdụngvốn, nhưng do những khó khăn trong việc tiêu thụsản phẩm nên phải thu khách hàng vẫntăng sovới 2007.

Tàisản ngắnhạnnăm 2008tăng nhẹ 9.878 triệuvớitỷlệtăng 0,31%.

Trong đó, tiền và các khoảntương đương tiềntăng đột biến, tăng 220.826 triệuvới

tỷlệ là 187,428%, chủyếu là do công ty bán các khoản tài chính ngắnhạncủa

mình. Việc làm này làhợp lýbởi thị trường chứng khoán thời điểm này không

mấy sángsủa. Việctănglượng tiềncũngsẽ giúptăng khảnăng thanh toáncủa

VNM cho các khoảnnợ đếnhạn, lượng tiền nhànrỗi nhiềusẽ giúp làmtăngtốc độ

quay vòngvốncủa công ty.Lượng hàngtồn khocũngtăng 100.178vớitỷlệtăng

là 5.98%, trong đó hàngtồn khotăng 6.1% vàdự phòng giảm giátăng 23%.Một

phần nguyên nhân là do những khó khăn trong việc tiêu thụsản phẩmcủa công ty

trongnăm. Điều này cho thấy ở thời điểm cuốinăm, khảnăng thanh toán nhanh đã

đượctăng lên, DN có điều kiện thuậnlợi để thực hiện các giaodịchcần tiền. Tuy

nhiêndự trữ tiền quá nhiều và lâu dài thì chưahẳn đãtốt. Các khoản thu giảm

(8.335 triệu đồngvớitỷlệ giảm là 1,27%)dẫn đếntỷ trọng các khoản phải thu

năm 2007 là 20.6% trongtổng TSLĐ và ĐTNH, đếnnăm 2008 còn 20.28%.

Khoản phải thu ngắnhạn tuy có giảm , nhưng chủyếu do công ty tíchcực thu các

khoản phải thu khác, trong khi thu khách hàngtăng thêm 24.960 triệu đồng,tăng

4.49%. Điều này thể hiện công ty đã tíchcực thuhồi các khoảnnợ phải thu, giảm

bớt hiệntượng ứ đọngvốn trong khâu thanh toán,hạn chế việc chiếmdụngvốn,

nhưng do những khó khăn trong việc tiêu thụsản phẩm nên phải thu khách hàng

vẫntăng sovới 2007.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY