Đề tài Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Quản lý bến xe – Bến tàu Quảng Ninh

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 2

SẢN XUẤT KINH DOANH 2

1.1. hiệu quả sản xuất kinh doanh 2

1.1.1. Khái niệm 2

1.1.2. Phân loại hiệu quả 2

1.1.3. Bản chất của hiệu quả 4

1.1.4. Phân biệt giữa kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh 5

1.1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 5

1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh 6

1.2.1. Chỉ tiêu tổng quát 6

1.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả các yếu tố đầu vào 7

1.3. Nội dung phân tích phương pháp phân tích HĐKD 10

1.3.1. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 10

1.3.2. Tài liệu phân tích hiệu quả kinh doanh 10

1.3.3. Phương pháp phân tích hiệu quả 10

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh: 10

1.4.1. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp: 10

1.4.2. Các nhân tố từ bên ngoài doanh nghiệp: 13

1.5. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 14

1.5.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh. 15

1.5.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 15

PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE – BẾN TÀU QUẢNG NINH NĂM 2005 – 2006 19

2.1. giới thiệu chung về công ty quản lý bến xe – bến tàu Quảng Ninh 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bến xe – Bến tàu Quảng Ninh. 19

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 20

2.1.3. Bộ máy quản lý và kinh doanh của Công ty. 21

2.1.4. Tìm hiểu về các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc 23

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2 năm: 28

2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty. 30

2.2.1. Phân tích chung hiệu quả kinh doanh 30

2.3.3. Phân tích các nhân tố phản ánh kết quả đầu ra 34

2.3.2. Phân tích các nhân tố phản ánh đầu vào 40

PHẦN III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE BẾN TÀU QUẢNG NINH 51

3.1. Ý nghĩa 51

3.2. Đặt vấn đề: 52

I. Biện pháp 1 55

1. Cơ sở thực hiện biện pháp tận thu xe gửi đêm 56

2. Thực hiện biện pháp: 56

3. Tính toán hiệu quả kinh tế của biện pháp: 57

II. Biện pháp 2 58

1. Các căn cứ xây dựng biện pháp 58

2. Tính toán xây dựng biện pháp 59

3. Các giải pháp thực hiện và kiến nghị 62

4. Tính toán hiệu quả của biện pháp 65

5. Hiệu quả của phương án 66

KẾT LUẬN CHUNG 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY