Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Xây Dựng Sao Mai An Giang

MỤC LỤC:I/ PHẦN MỞ ĐẦU .21. Lý do chọn đề tài .22. Mục tiêu nghiên cứu 33. Phương pháp nghiên cứu 34. Phạm vi nghiên cứu .3II/ PHẦN NỘI DUNG 4PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI AN GIANG 41. Lịch sử hình thành .42. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .53. Sơ đồ tổ chức của công ty .6PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY .71. Phân tích khái quát về tài sản (Bảng cân đối kế tóan) 72. Phân tích khái quát về nguồn vốn .83. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn .94. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .11PHẦN 3: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH .24III/ PHẦN KẾT LUẬN 26

MỤC LỤC:

I/ PHẦN MỞ ĐẦU .2

1. Lý do chọn đề tài .2

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

3. Phương pháp nghiên cứu 3

4. Phạm vi nghiên cứu .3

II/ PHẦN NỘI DUNG 4

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

CỔ PHẦN SAO MAI AN GIANG 4

1. Lịch sử hình thành .4

2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .5

3. Sơ đồ tổ chức của công ty .6

PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY .7

1. Phân tích khái quát về tài sản (Bảng cân đối kế tóan) 7

2. Phân tích khái quát về nguồn vốn .8

3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn .9

4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .11

PHẦN 3: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH .24

III/ PHẦN KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY