Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH liên doanh công nghiệp thực phẩm An Thái

Nguồn vốn của đơn vịgồm nợphải trảvà nguồn vốn chủsởhữu. Tỉlệkết cấu trong tổng sốnguồn vốn hiện cótại đơn vịphản ánh tính chất hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn thểhiện nguồn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp, tài sản biến động tương ứng với sựbiến động của nguồn vốn. Vì thếphân tích tài sản phải đi đôi với nguồn vốn. ™ Năm2001: So sánh nguồn vốn cuối năm2001 và đầu năm2001 để đánh giá mức độhuy động đảm bảo vốn cho quá trình kinh doanh, đồng thời so sánh tỉtrọng của bộphận cấu thành nguồn vốn.

Nguồn vốn của đơn vịgồm nợphải trảvà nguồn vốn chủsởhữu. Tỉlệkết cấu trong

tổng sốnguồn vốn hiện cótại đơn vịphản ánh tính chất hoạt động kinh doanh. Nguồn

vốn thểhiện nguồn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp, tài sản biến động tương ứng

với sựbiến động của nguồn vốn. Vì thếphân tích tài sản phải đi đôi với nguồn vốn.

™ Năm2001:

So sánh nguồn vốn cuối năm2001 và đầu năm2001 để đánh giá mức độhuy động

đảm bảo vốn cho quá trình kinh doanh, đồng thời so sánh tỉtrọng của bộphận cấu thành

nguồn vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY