Đề tài Phân tích tình hình hoạt động và công tác hoạch định Chiến lược tại Công ty thương mại huyện Hiệp Đức

Mục lụcLời mở đầu Trang 01Phần thứ I: Cơ sở lý luận chung về Chiến lược kinh doanh Trang 05I- Một số khái niệm về chiến lược kinh doanh Trang 061-Khái niện chung về Chiến lược Trang 062- Vấn đề cốt lõi của Chiến lược Trang 063- Mục đích và vai trò của Chiến lược Trang 074-Một số khái niệm khác có liên quan đến Chiến lược Trang 07II- Chính sách Trang 081- Khái niệm Chính sách Trang 082- Tác dụng và đặc điểm của Chính sách Trang 08III- Quản trị Chiến lược Trang 101- Khái niệm quản trị Chiến lược Trang 102- Các giai đoạn của quá trình quản trị Chiến lược Trang 103- Mô hình quản trị Chiến lược Trang 114- Lợi ích cả quản trị Chiến lược Trang 12IV Tiến trình hoạch định Chiến lược Trang 131- Xác định chức năng nhiệm vụ Trang 132- Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh Trang 143- Phân tích các yếu tố bên trong Trang 194- Xác định mục tiêu Chiến lược Trang 215- Các yêu cầu đối với mục tiêu Trang 226- Phân tích lựa chọn chiến lược Trang 22Phần thứ II : Phân tích tình hình hoạt động và công tác hoạch định Chiến lược tại Công ty TM huyện Hiệp Đưc Trang 26I- Tổng quan và quá trình hình thành Công ty thương mại huyện Hiệp Đức Trang 271-Đặc điểm tình hình Trang 272-Điều kiện tự nhiên -kinh tế xã hội Trang 27II- Sự hình thành và phát triển của Công ty thương mại huyện Hiệp Đức Trang 271- Chức năng nhiệm vụ Trang 282- Cơ cấu tổ chức của Công ty Trang 293- Môi trường hoạt động của Công ty Trang 31III Thực trạng việc xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty thương mại huyện Hiệp Đức Trang 391- Những thuận lợi và khó khăn Trang 392- Hiệu quả kinh doanh của Công ty thương mại trong 3 năm 2000-2002 Trang 403- Tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty Trang 424- Những căn cứ để hoàn thiện chiến lược kinh doanh Trang 435- Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty thương mại Trang 446- Nhận xét chung về chiến lược kinh doanh của Công ty Trang 45phần thứ iii: một số giải pháp để góp phần hoàn thiện CLKD của Công ty thương mại huyện Hiệp đức Trang 47I- Kiến nghị về việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh củaCông ty thương mại huyện Hiệp đức Trang 481- Phương pháp dự báo xây dựng chiến lược kinh doanh Trang 482- Phân tích những cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu Trang 513- Xác định mục tiêu chiến lược Trang 55II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức của Công ty Trang 561- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Trang 562- Công tác đào tạo Trang 573- Các bước thực hiện Trang 584- Soát xét lại các mục tiêu hằng năm Trang 645- Thông báo chiến lược cho cán bộ chủ chốt Trang 646- Thông báo các tiền đề xây dựng chiến lược Trang 657- Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh chiến lược Trang 65III- Một số kiến nghị Trang 661- Đối với Nhà nước Trang 662- Đối với Công ty Trang 67Kết luận Trang 69

Mục lục

Lời mở đầu Trang 01

Phần thứ I: Cơ sở lý luận chung về Chiến lược kinh doanh Trang 05

I- Một số khái niệm về chiến lược kinh doanh Trang 06

1-Khái niện chung về Chiến lược Trang 06

2- Vấn đề cốt lõi của Chiến lược Trang 06

3- Mục đích và vai trò của Chiến lược Trang 07

4-Một số khái niệm khác có liên quan đến Chiến lược Trang 07

II- Chính sách Trang 08

1- Khái niệm Chính sách Trang 08

2- Tác dụng và đặc điểm của Chính sách Trang 08

III- Quản trị Chiến lược Trang 10

1- Khái niệm quản trị Chiến lược Trang 10

2- Các giai đoạn của quá trình quản trị Chiến lược Trang 10

3- Mô hình quản trị Chiến lược Trang 11

4- Lợi ích cả quản trị Chiến lược Trang 12

IV Tiến trình hoạch định Chiến lược Trang 13

1- Xác định chức năng nhiệm vụ Trang 13

2- Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh Trang 14

3- Phân tích các yếu tố bên trong Trang 19

4- Xác định mục tiêu Chiến lược Trang 21

5- Các yêu cầu đối với mục tiêu Trang 22

6- Phân tích lựa chọn chiến lược Trang 22

Phần thứ II : Phân tích tình hình hoạt động và công tác

hoạch định Chiến lược tại Công ty TM huyện Hiệp Đưc Trang 26

I- Tổng quan và quá trình hình thành Công ty thương mại

huyện Hiệp Đức Trang 27

1-Đặc điểm tình hình Trang 27

2-Điều kiện tự nhiên -kinh tế xã hội Trang 27

II- Sự hình thành và phát triển của Công ty thương mại

huyện Hiệp Đức Trang 27

1- Chức năng nhiệm vụ Trang 28

2- Cơ cấu tổ chức của Công ty Trang 29

3- Môi trường hoạt động của Công ty Trang 31

III Thực trạng việc xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty

thương mại huyện Hiệp Đức Trang 39

1- Những thuận lợi và khó khăn Trang 39

2- Hiệu quả kinh doanh của Công ty thương mại

trong 3 năm 2000-2002 Trang 40

3- Tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty Trang 42

4- Những căn cứ để hoàn thiện chiến lược kinh doanh Trang 43

5- Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực

hiện chiến lược kinh doanh của Công ty thương mại Trang 44

6- Nhận xét chung về chiến lược kinh doanh của Công ty Trang 45

phần thứ iii: một số giải pháp để góp phần hoàn thiện

CLKD của Công ty thương mại huyện Hiệp đức Trang 47

I- Kiến nghị về việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh của

Công ty thương mại huyện Hiệp đức Trang 48

1- Phương pháp dự báo xây dựng chiến lược kinh doanh Trang 48

2- Phân tích những cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu Trang 51

3- Xác định mục tiêu chiến lược Trang 55

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức của Công ty Trang 56

1- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Trang 56

2- Công tác đào tạo Trang 57

3- Các bước thực hiện Trang 58

4- Soát xét lại các mục tiêu hằng năm Trang 64

5- Thông báo chiến lược cho cán bộ chủ chốt Trang 64

6- Thông báo các tiền đề xây dựng chiến lược Trang 65

7- Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh chiến lược Trang 65

III- Một số kiến nghị Trang 66

1- Đối với Nhà nước Trang 66

2- Đối với Công ty Trang 67

Kết luận Trang 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY