Đề tài Phân tích thực trạng về các mặt quản lý tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật TSC

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT TSC. 1

1. Lịch sử phát triển của công ty 1

2. Chức năng, nhiệm vụ 2

3. Ngành nghề kinh doanh. 2

4. Cơ cấu tổ chức 3

4.1. Giám đốc: Lê Đức Cường 4

4.2. Phó giám đốc: Bùi Xuân Hải 5

4.3. Phòng kỹ thuật: 5

4.4. Phòng tài chính kế toán 6

4.5. Phòng Tổ chức- hành chính 6

4.6. Phòng dự án kinh doanh 7

4.7. Bộ phận bảo dưỡng và ứng cứu. 7

5. Chiến lược phát triển. 7

5.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của công ty 7

5.1.1. Những nhân tố khó khăn. 7

5.1.2. Những nhân tố thuận lợi. 8

5.1.3. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro 9

5.2. Chiến lược phát triển. 9

5.2.1. Củng cố thị trường hiện hữu, và kế hoạch phát triển thị trường mới. 9

5.2.2. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức. 10

5.2.3. Phát triển nguồn nhân lực. 10

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÁC MẶT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT TSC. 11

2. Quản lý nhân lực: 11

2.1. Lập chiến lược nguồn nhân lực: 12

2.2. Định biên 12

2.3. Phát triển nguồn nhân lực. 13

2.4. Trả công cho người lao động. 13

3. Quản lý tài chính tại công ty. 14

3.1. Hoạt động phân tích tài chính 15

3.2. Hoạch định tài chính. 15

3.3. Kiểm tra tài chính. 15

3.4. Quản lý vốn luân chuyển. 16

4. Quản lý marketing. 16

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 18

1. Nâng cao hơn nữa hoạt động quản lý marketing. 18

2. Công ty nên hoàn thiện và đổi mới cơ cấu tổ chức cho phù hợp với điều kiện. 18

3. Về quản lý nguồn nhân lực. 18

4. Về quản lý tài chính. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY