Đề tài Phân tích thực trạng tiền lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư hạ tầng Hải Phòng

Trong doanh nghiệp, ngoài việc người lao động được trả các khoản tiền lương, người lao động được hưởng các quỹ phúc lợi của doanh nghiệp và các khoản trợ cấp dưới các hình thức khác nhau. Những khoản này không nằm trong quỹ tiền lương vì nó không mang nội dung của các khoản phụ cấp lương mà là những khoản chi thể hiện sự quan tâm chăm lo của Nhà nước đối với đời sống sức khoẻ, gia đình của người lao động.Theo qui định hiện hành, ngoài tiền lương trả cho người lao động, doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, một bộ phận chi phí trích theo tiền lương bao gồm các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ.

Trong doanh nghiệp, ngoài việc người lao động được trả các khoản tiền lương, người lao động được hưởng các quỹ phúc lợi của doanh nghiệp và các khoản trợ cấp dưới các hình thức khác nhau. Những khoản này không nằm trong quỹ tiền lương vì nó không mang nội dung của các khoản phụ cấp lương mà là những khoản chi thể hiện sự quan tâm chăm lo của Nhà nước đối với đời sống sức khoẻ, gia đình của người lao động.

Theo qui định hiện hành, ngoài tiền lương trả cho người lao động, doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, một bộ phận chi phí trích theo tiền lương bao gồm các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY