Đề tài Phân tích thực trạng nợ công của Việt Nam trong vài năm trở lại đây và tác động của nó đến quá trình bền vững ở Việt Nam (giai đoạn 2008-2013)

Chương I Lý thuyết về nợ Công Khái niệm nợ công Đặc trưng cơ bản của nợ công KHÁI NIỆM NỢ CÔNG Nợ công là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác, nợ công là thâm hụt ngân sách tích lũy kể đến một thời điểm nào đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC