Đề tài Phân tích tài chính của công ty cổ phần sông đà 5

MỤC LỤCPHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iMỤC LỤC iiDANH MỤC BẢNG ivDANH MỤC HÌNH ivPhần 1. Giới thiệu về công ty cổ phần sông đà 5 1Phần 2. Phân tích tài chính 22.1. Nhóm tỷ số thanh khoản 22.1.1. Tỷ số thanh toán hiện hành 22.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh 32.2. Nhóm tỷ số hiệu quả hoạt động 42.2.1. Số vòng quay hàng tồn kho 52.3. Các tỷ số về đòn bẩy tài chính 62.3.1. Tỷ số nợ trên tài sản 62.3.2. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay 72.4. Nhóm tỷ số khả năng sinh lợi 82.4.1. Biên lợi nhuận (Net profit margin ratio) 82.4.2. Suất sinh lợi trên tổng tài sản (Return On Total Asset Ratio – ROA) 82.4.3. Suất thu lợi của vốn chủ sở hữu (Return On Equity Ratio – ROE) 92.5. Các tỷ số giá thị trường (Market Value Ratio) 102.5.1. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS – Earning per share) 102.6. Phân tích Dupont 11Phần 3. Hoạch định tài chính 133.1 Một số thông tin liên quan ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của SD5 trong những năm tới. 133.1.1. Đặc điểm hoạt động của Công ty SD5 133.1.2. Doanh thu và lợi nhuận ổn định 133.1.3. Lợi thế lớn về chi phí 143.1.4. Lợi thế về thuế 143.1.5. Tiềm năng từ các mảng kinh doanh khác 143.2 Dự báo doanh thu và lợi nhuận 143.3 Báo cáo tài chính dự kiến cho 03 năm (2011-2013) 16Phần Phụ lục 26Phụ lục 1: Phân tích các nhóm chỉ số tài chính công ty cổ phần Sông Đà 5 26Phụ lục 2: Các bảng báo cáo tài chính 29PL 2.1. Các bảng báo cáo tài chính của công ty SD5 29PL 2.2. Các biểu đồ phân tích các chỉ số tài chính của công ty với 5 công ty cùng ngành 33

MỤC LỤC

PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH iv

Phần 1. Giới thiệu về công ty cổ phần sông đà 5 1

Phần 2. Phân tích tài chính 2

2.1. Nhóm tỷ số thanh khoản 2

2.1.1. Tỷ số thanh toán hiện hành 2

2.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh 3

2.2. Nhóm tỷ số hiệu quả hoạt động 4

2.2.1. Số vòng quay hàng tồn kho 5

2.3. Các tỷ số về đòn bẩy tài chính 6

2.3.1. Tỷ số nợ trên tài sản 6

2.3.2. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay 7

2.4. Nhóm tỷ số khả năng sinh lợi 8

2.4.1. Biên lợi nhuận (Net profit margin ratio) 8

2.4.2. Suất sinh lợi trên tổng tài sản (Return On Total Asset Ratio – ROA) 8

2.4.3. Suất thu lợi của vốn chủ sở hữu (Return On Equity Ratio – ROE) 9

2.5. Các tỷ số giá thị trường (Market Value Ratio) 10

2.5.1. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS – Earning per share) 10

2.6. Phân tích Dupont 11

Phần 3. Hoạch định tài chính 13

3.1 Một số thông tin liên quan ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của SD5 trong những năm tới. 13

3.1.1. Đặc điểm hoạt động của Công ty SD5 13

3.1.2. Doanh thu và lợi nhuận ổn định 13

3.1.3. Lợi thế lớn về chi phí 14

3.1.4. Lợi thế về thuế 14

3.1.5. Tiềm năng từ các mảng kinh doanh khác 14

3.2 Dự báo doanh thu và lợi nhuận 14

3.3 Báo cáo tài chính dự kiến cho 03 năm (2011-2013) 16

Phần Phụ lục 26

Phụ lục 1: Phân tích các nhóm chỉ số tài chính công ty cổ phần Sông Đà 5 26

Phụ lục 2: Các bảng báo cáo tài chính 29

PL 2.1. Các bảng báo cáo tài chính của công ty SD5 29

PL 2.2. Các biểu đồ phân tích các chỉ số tài chính của công ty với 5 công ty cùng ngành 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY