Đề tài Phân tích môi trường Marketing vi mô và Marketing vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTO

MỤC LỤC Phần 1: Mục lục .1Mở đầu : .3Phần 2: Nội dung : .4Chương 1: Khái quát chung : 41.1: Vài nét về công ty Unilever Việt Nam .41.2: Lý luận chung về HT thông tin và MT Marketing 6 1.1.1: Hệ thống thông tin Marketing : 6 1.1.2: Môi trường Marketing: .7a . Khái niệm môi trường Marketing .7b. Phân loại môi trường Marketing .7 Chương 2: Nội dung nghiên cứu .8 2.1.Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động Marketing của Unilever Việt Nam .8 2.1.1.Người cung ứng .8 2.1.2.Đối thủ cạnh tranh 9 2.1.3.Doanh nghiệp 11 2.1.4.Các trung gian Marketing .14 2.1.5.Khách hàng 16 2.2: Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động Marketing của Unilever Việt Nam 17 2.2.1.Môi trường dân số .17 2.2.2. Môi trường kinh tế .19 2.2.3.Môi trường VH- XH .20 2.2.3. Môi trường chính trị pháp luật .21 2.2.4Môi trường MT tự nhiên .23 2.2.5. Môi trường KHCN .242.3. Mô hình SWOT của Unilever VN .24 2.3.1.Điểm mạnh của DN .252.3.2.Điểm yếu của DN .252.3.3.Những cơ hội của DN 262.3.4.Những nguy cơ của DN 272.3.5.Các giải pháp Mar cho DN .28Chương 3: Bài học cho các DN Việt Nam .31Phần 3: Kết luận .32Tài liệu tham khảo 33

MỤC LỤC

Phần 1:

Mục lục .1

Mở đầu : .3

Phần 2: Nội dung : .4

Chương 1: Khái quát chung : 4

1.1: Vài nét về công ty Unilever Việt Nam .4

1.2: Lý luận chung về HT thông tin và MT Marketing 6

1.1.1: Hệ thống thông tin Marketing : 6

1.1.2: Môi trường Marketing: .7

a . Khái niệm môi trường Marketing .7

b. Phân loại môi trường Marketing .7

Chương 2: Nội dung nghiên cứu .8

2.1.Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động Marketing của Unilever Việt Nam .8

2.1.1.Người cung ứng .8

2.1.2.Đối thủ cạnh tranh 9

2.1.3.Doanh nghiệp 11

2.1.4.Các trung gian Marketing .14

2.1.5.Khách hàng 16

2.2: Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động Marketing của Unilever Việt Nam 17

2.2.1.Môi trường dân số .17

2.2.2. Môi trường kinh tế .19

2.2.3.Môi trường VH- XH .20

2.2.3. Môi trường chính trị pháp luật .21

2.2.4Môi trường MT tự nhiên .23

2.2.5. Môi trường KHCN .24

2.3. Mô hình SWOT của Unilever VN .24

2.3.1.Điểm mạnh của DN .25

2.3.2.Điểm yếu của DN .25

2.3.3.Những cơ hội của DN 26

2.3.4.Những nguy cơ của DN 27

2.3.5.Các giải pháp Mar cho DN .28

Chương 3: Bài học cho các DN Việt Nam .31

Phần 3: Kết luận .32

Tài liệu tham khảo 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY