Đề tài Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may

TrangLời mở đầu 1Chương 1. Một vài nét về liên minh Châu Âu (EU) 21.1. Sự hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu 21.2. Chiến lược của liên minh Châu Âu đối với Châu Á 5Chương 2. Thực trạng thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may 82.1. Khái quát về ngành dệt may Việt Nam 82.2. Cơ cấu thị trường ngành dệt may Việt Nam 92.3. Cơ cấu ngành dệt may Việt Nam 102.4. Một số đánh giá về thực trạng thương mại dệt may Việt nam - EU 12Chương 3. Các giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may 163.1. Định hướng của ngành dệt may Việt Nam 163.2. Định hướng thương mại dệt may Việt Nam - EU 183.3. Các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may 20Kết luận 26Tài liệu tham khảo 27

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1. Một vài nét về liên minh Châu Âu (EU) 2

1.1. Sự hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu 2

1.2. Chiến lược của liên minh Châu Âu đối với Châu Á 5

Chương 2. Thực trạng thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may 8

2.1. Khái quát về ngành dệt may Việt Nam 8

2.2. Cơ cấu thị trường ngành dệt may Việt Nam 9

2.3. Cơ cấu ngành dệt may Việt Nam 10

2.4. Một số đánh giá về thực trạng thương mại dệt may Việt nam - EU 12

Chương 3. Các giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may 16

3.1. Định hướng của ngành dệt may Việt Nam 16

3.2. Định hướng thương mại dệt may Việt Nam - EU 18

3.3. Các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may 20

Kết luận 26

Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY