Đề tài Phân tích hồi quy - Tương quan v ứng dụng trong Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng tỷ suất sinh

A. PHẦN MỞ ĐẦU 11.Lý do chọn đề tài 12.Mục đích nghiên cứu 1B. PHẦN NỘI DUNG 3I. LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG 31. Liên hệ hàm số và liên hệ tương quan 32. Ý nghĩa phân tích hồi quy và tương quan 33. Hồi quy tương quan tuyến tính đơn 44. Hồi quy tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng 74.1 Mô hình parabol : 74.2 Mô hình hyperbol : 84.3 Mô hình hàm mũ : 85. Hồi quy tương quan tuyến tính bội 86. Đa cộng tuyến 107. Tương quan hạng 118. Tương quan giữa hai tiêu thức thuộc tính 12II. VẬN DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỰC TẾ 13C.PHẦN KẾT THÚC 20

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1

1.Lý do chọn đề tài 1

2.Mục đích nghiên cứu 1

B. PHẦN NỘI DUNG 3

I. LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG 3

1. Liên hệ hàm số và liên hệ tương quan 3

2. Ý nghĩa phân tích hồi quy và tương quan 3

3. Hồi quy tương quan tuyến tính đơn 4

4. Hồi quy tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng 7

4.1 Mô hình parabol : 7

4.2 Mô hình hyperbol : 8

4.3 Mô hình hàm mũ : 8

5. Hồi quy tương quan tuyến tính bội 8

6. Đa cộng tuyến 10

7. Tương quan hạng 11

8. Tương quan giữa hai tiêu thức thuộc tính 12

II. VẬN DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỰC TẾ 13

C.PHẦN KẾT THÚC 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY