Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động quảng cáo tại công ty BIBICA

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1I. Giới thiệu sơ lược về công ty 2A. Quá trình hình thành và phát triển 2II. Đối thủ cạnh tranh với Bibica trong chiến lược quảng cáo sản phẩm. 5A. Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. 51. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà tới năm 2010. 52. Những lợi thế cạnh tranh nổi bật của HAIHACO 6B. Công ty Cổ Phần Kinh Đô 61. Thực phẩm 62. Thành tích 8C. Công ty ABC. 91. Định hướng 92. Thị trường 103. Công nghệ kỹ thuật 114. Sản phẩm 125. Hướng phát triển 12III. Phân tích hoạt động quảng cáo tại công ty cổ phần Bibica 131) Các hình thức quảng cáo mà Bibica áp dụng 132) Ngân sách quảng cáo 153) Các sản phẩm của công ty 184) Thông điệp quảng cáo cho một số sản phẩm của công ty. 215) Một số thành tựu mà công ty Bibica đạt được 22IV. Đánh giá các hoạt động quảng cáo tại Bibica 25

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Giới thiệu sơ lược về công ty 2

A. Quá trình hình thành và phát triển 2

II. Đối thủ cạnh tranh với Bibica trong chiến lược quảng cáo sản phẩm. 5

A. Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. 5

1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà tới năm 2010. 5

2. Những lợi thế cạnh tranh nổi bật của HAIHACO 6

B. Công ty Cổ Phần Kinh Đô 6

1. Thực phẩm 6

2. Thành tích 8

C. Công ty ABC. 9

1. Định hướng 9

2. Thị trường 10

3. Công nghệ kỹ thuật 11

4. Sản phẩm 12

5. Hướng phát triển 12

III. Phân tích hoạt động quảng cáo tại công ty cổ phần Bibica 13

1) Các hình thức quảng cáo mà Bibica áp dụng 13

2) Ngân sách quảng cáo 15

3) Các sản phẩm của công ty 18

4) Thông điệp quảng cáo cho một số sản phẩm của công ty. 21

5) Một số thành tựu mà công ty Bibica đạt được 22

IV. Đánh giá các hoạt động quảng cáo tại Bibica 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY