Đề tài Phân tích đánh giá hệ thống phân phối của công ty bia Hà Nội và vai trò của nó trong chiến lược cạnh tranh của công ty trên thị trường Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

I. Lời mở đầu 2

1. Lý do chọn đề tài 2

2. Phương pháp nghiên cứu 3

3. Cấu trúc, bố cục dự kiến của dự án gồm các phần: 3

II. Quá trình hình thành và phát triển công ty bia Hà Nội 4

1. Lịch sử phát triển 4

2. Mục tiêu nghiên cứu 6

III. Phần nội dung 7

1. Kênh phân phối trong hoạt động sản xuất kinh doanh 7

2. Vai trò của kênh phân phối 9

IV. Phân tích thực trạng thị trường tình hình kinh doanh của công ty bia Hà Nội. 10

1. Tổng quan về thị trường bia Hà Nội 10

2. Thực trạng của công ty 18

3. Hệ thống kênh phân phối của công ty bia Hà Nội: 19

4. Vai trò của kênh phân phối trong cạnh tranh 23

V. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kênh phân phối cho sản phẩm bia Hà Nội trên thị trường Việt Nam. 25

VI. Kết luận 26

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY