Đề tài Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC

Lời mở đầu 1

Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của những đặc điểm chủ yếu của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 3

1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty 8

1.3. Một số đặc điểm của Công ty 11

1.3.1. Đặc điểm công nghệ 11

1.3.2. Đặc điểm thị trường 13

1.1.3. Đặc điểm lao động 14

Phần 2: Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Đầu tư phát triển - xây dựng DIC 17

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động chung Công ty trong những năm qua 17

2.2. Tình hình lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty 21

2.2.1. Lợi nhuận và tốc độ biến động của lợi nhuận 21

2.2.2. Lợi nhuận theo các loại công trình 22

2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận (doanh lợi) 24

2.2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận theo Vốn lưu động 24

2.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 25

2.2.2.3. Lợi nhuận trên lao động 26

2.2.2.4. Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí 27

2.2.2.5. Tỷ suất lợi nhuận theo tổng số vốn 28

2.3. Các yếu tố tác động đến lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận 29

2.3.1. Các yếu tố của Công ty 30

2.3.2. Các yếu tố bên ngoài 31

2.4. Đánh giá hạn chế và nguyên nhân 33

2.4.1. Hạn chế 33

2.4.2. Những ưu điểm 34

2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế 34

Phần 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đầu tư phát triển - xây dựng DIC 36

3.1. Đánh giá tổng quát 36

3.2. Các đề xuất nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận 38

Kết luận 48

Tài liệu tham khảo 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY