Mục lụcI . GIỚI THIỆU VỀCÁ MÚ . 3I.1. LỜI GIỚI THIỆU .3 I.2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC . 3I.3. PHÂN LOẠI .4I.4. MÔI TRƯỜNG SỐNG . 6 II. KĨTHUẬT NUÔI CÁ MÚ BẰNG LỒNG . 7II.1. CHỌN VỊTRÍ ĐẶT LỒNG NUÔI 7II.2. LÀM LỒNG . 7 III. CÁ GIỐNG VÀ THẢGIỐNG . 9 III.2 THẢGIỐNG . 9III.1.CÁ GIỐNG 11 IV.CHĂM SÓC CÁ VÀ BẢO QUẢN LỒNG . 12IV.1.CHĂM SÓC CÁ .12 IV.2.BẢO QUẢN LỒNG . 13 IV.3.THU HOẠCH 13 V.CÁC LOẠI BỆNH 14V.1.NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH . 14V.2.HẬU QUẢCỦA BỆNH . 14V.3.SỰTRUYỀN BỆNH . 15V.4.CÁC DẤU HIỆU CỦA BỆNH . 15V.5.CÁC LOẠI BỆNH THÔNG THƯỜNG ỞCÁ . 17VI.TÌNH HÌNH NUÔI HIỆN NAY . 17VII. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 18VII.1. THUẬN LỢI . 18VII.2.KHÓ KHĂN .18 VIII.GIẢI PHÁP 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 20

Mục lục

I . GIỚI THIỆU VỀCÁ MÚ . 3

I.1. LỜI GIỚI THIỆU .3

I.2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC . 3

I.3. PHÂN LOẠI .4

I.4. MÔI TRƯỜNG SỐNG . 6

II. KĨTHUẬT NUÔI CÁ MÚ BẰNG LỒNG . 7

II.1. CHỌN VỊTRÍ ĐẶT LỒNG NUÔI 7

II.2. LÀM LỒNG . 7

III. CÁ GIỐNG VÀ THẢGIỐNG . 9

III.2 THẢGIỐNG . 9

III.1.CÁ GIỐNG 11

IV.CHĂM SÓC CÁ VÀ BẢO QUẢN LỒNG . 12

IV.1.CHĂM SÓC CÁ .12

IV.2.BẢO QUẢN LỒNG . 13

IV.3.THU HOẠCH 13

V.CÁC LOẠI BỆNH 14

V.1.NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH . 14

V.2.HẬU QUẢCỦA BỆNH . 14

V.3.SỰTRUYỀN BỆNH . 15

V.4.CÁC DẤU HIỆU CỦA BỆNH . 15

V.5.CÁC LOẠI BỆNH THÔNG THƯỜNG ỞCÁ . 17

VI.TÌNH HÌNH NUÔI HIỆN NAY . 17

VII. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 18

VII.1. THUẬN LỢI . 18

VII.2.KHÓ KHĂN .18

VIII.GIẢI PHÁP 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY