Đề tài Nước mắm cao đạm ngắn ngày từ cá nục

PHỤ LỤC Tiêu đề Trang 1. Nguyên liệu . 51.1 Cá nục . 51.1.1 Đặc điểm . 51.1.2 Phân phối và môi trường sống . 61.1.3 Thành phần hóa học và tiêu chuẩn của cá nục . 61.2 Muối . 142. Vi sinh vật và enzyme trong sản xuất nước mắm . 162.1 Hệ vi sinh vật trong sản xuất nước mắm . 162.2 Nấm mốc Aspergillus.oryzae . 172.3 Đặc điểm protease của nấm môc . 202.4 Các hệ enzyme trong nước mắm . 223. Sơ đồ . 234. Thuyết minh . 244.1 Rửa . 244.2 Lên mem . 254.3 Lọc . 284.4 Cô đặc . 294.5 Bổ sung hương . 314.6 Đóng chai . 335. Sản phẩm . 345.1 Tiêu chuẩn nước mắm thành phẩm . 345.2 Giá trị dinh dưỡng của nước mắm . 355.3 Các chất bay hơi . 355.4 Các chất khác . 356. Thành tựu công nghệ . 356.1 Chế phẩm enyme protease từ vi sinh vật . 366.2 Phân lập chủng vi sinh vật tạo hương . 367.Tài liệu tham khảo . 36

PHỤ LỤC

Tiêu đề Trang

1. Nguyên liệu . 5

1.1 Cá nục . 5

1.1.1 Đặc điểm . 5

1.1.2 Phân phối và môi trường sống . 6

1.1.3 Thành phần hóa học và tiêu chuẩn của cá nục . 6

1.2 Muối . 14

2. Vi sinh vật và enzyme trong sản xuất nước mắm . 16

2.1 Hệ vi sinh vật trong sản xuất nước mắm . 16

2.2 Nấm mốc Aspergillus.oryzae . 17

2.3 Đặc điểm protease của nấm môc . 20

2.4 Các hệ enzyme trong nước mắm . 22

3. Sơ đồ . 23

4. Thuyết minh . 24

4.1 Rửa . 24

4.2 Lên mem . 25

4.3 Lọc . 28

4.4 Cô đặc . 29

4.5 Bổ sung hương . 31

4.6 Đóng chai . 33

5. Sản phẩm . 34

5.1 Tiêu chuẩn nước mắm thành phẩm . 34

5.2 Giá trị dinh dưỡng của nước mắm . 35

5.3 Các chất bay hơi . 35

5.4 Các chất khác . 35

6. Thành tựu công nghệ . 35

6.1 Chế phẩm enyme protease từ vi sinh vật . 36

6.2 Phân lập chủng vi sinh vật tạo hương . 36

7.Tài liệu tham khảo . 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY