Đề tài Nước linh chi đóng lon

MỤC LỤCTrang1.NGUYÊN LIỆU . .31.1 Nấm linh chi . .31.1.1 Nguồn gốc và sự phát triển của nấm linh chi. . 31.1.2 Đặc tính sinh học của nấm linh chi . .41.1.3 Tiêu chuẩn nấm linh chi . .81.2 Nguyên liệu phụ. . 82. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ. . 102.1 Sơ đồ 1. . 102.1.1 Nấu syrup. . 122.1.2 Lọc syrup. . 132.1.3 Làm nguội syrup. . 142.1.4 Nghiền. . 152.1.5 Trích ly . 172.1.6 Lọc . 182.1.7 Làm nguội . 182.1.8 Phối chế . 182.1.9 Rót lon . 202.1.10 Bài khí . 202.1.11 Ghép mí . 212.1.12 Thanh trùng . 222.1.13 Bảo ôn . 222.2 Sơ đồ 2 . 242.2.1 Ly tâm . 252.2.2 Thanh trùng . 262.2.3 Rót lon . 263. SO SÁNH HAI QUY TRÌNH . 274. SẢN PHẨM . 274.1 Chỉ tiêu vi sinh . 274.2 Chỉ tiêu cảm quan . 284.3 Chỉ tiêu hóa lý . 285. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 28

MỤC LỤC

Trang

1.NGUYÊN LIỆU . .3

1.1 Nấm linh chi . .3

1.1.1 Nguồn gốc và sự phát triển của nấm linh chi. . 3

1.1.2 Đặc tính sinh học của nấm linh chi . .4

1.1.3 Tiêu chuẩn nấm linh chi . .8

1.2 Nguyên liệu phụ. . 8

2. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ. . 10

2.1 Sơ đồ 1. . 10

2.1.1 Nấu syrup. . 12

2.1.2 Lọc syrup. . 13

2.1.3 Làm nguội syrup. . 14

2.1.4 Nghiền. . 15

2.1.5 Trích ly . 17

2.1.6 Lọc . 18

2.1.7 Làm nguội . 18

2.1.8 Phối chế . 18

2.1.9 Rót lon . 20

2.1.10 Bài khí . 20

2.1.11 Ghép mí . 21

2.1.12 Thanh trùng . 22

2.1.13 Bảo ôn . 22

2.2 Sơ đồ 2 . 24

2.2.1 Ly tâm . 25

2.2.2 Thanh trùng . 26

2.2.3 Rót lon . 26

3. SO SÁNH HAI QUY TRÌNH . 27

4. SẢN PHẨM . 27

4.1 Chỉ tiêu vi sinh . 27

4.2 Chỉ tiêu cảm quan . 28

4.3 Chỉ tiêu hóa lý . 28

5. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY