Đề tài Nội dung hợp đồng ngoại thương –Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn soạn thảo văn bản và thực hiện hợp đồng

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

I-Khái niệm về hợp đồng mua bán ngoại thương 2

II- Nội dung của hợp đồng mua bán ngoại thương 7

1-Phần mở đầu 7

2-Các điều khoản của hợp đồng 8

2-Điều khoản về số lượng 9

3-Điều khoản về quy cách chất lượng 9

4-Điều khoản về bao bì , đóng gói ký hiệu , mã hiệu 11

5-Điều kiện về giá cả 12

6-Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng 12

III-Những vấn đề phát sinh trong soạn thảo và thực hiện hợp đồng và biện pháp khắc phục. 13

KẾT LUẬN 20

Tài liệu tham khảo 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY