Đề tài Những tồn tại và một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể

Mục lục  Trang Lời nói đầu 1 Phần I - đặc điểm kinh tế xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy của chi cục thuế quận hoàn kiếm 2 1. Đặc điểm kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm 2 2. Nhiệm vụ của Chi cục 2 3. Bộ máy tổ chức của chi cục thuế quận Hoàn Kiếm 3 Phần II - Tình hình quản lý thu thuế gtgt đối với hộ cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm 5 I - Quản lý đối tượng nộp thuế 6 II - Quản lý doanh thu tính thuế 7 1. Phân loại theo ngành nghề kinh doanh 7 2. Phân loại theo phương pháp doanh thu 9 III - Quản lý thu nộp 12 Phần III - Những tồn tại và một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế gtgt đối với hộ kinh tế cá thể 13 1. Việc thực hiện luật thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể còn những tồn tại sau 13 2. Một số kiến nghị cụ thể. 13 Đánh giá kết luận 15

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I - đặc điểm kinh tế xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy của chi cục thuế quận hoàn kiếm 2

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm 2

2. Nhiệm vụ của Chi cục 2

3. Bộ máy tổ chức của chi cục thuế quận Hoàn Kiếm 3

Phần II - Tình hình quản lý thu thuế gtgt đối với hộ cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm 5

I - Quản lý đối tượng nộp thuế 6

II - Quản lý doanh thu tính thuế 7

1. Phân loại theo ngành nghề kinh doanh 7

2. Phân loại theo phương pháp doanh thu 9

III - Quản lý thu nộp 12

Phần III - Những tồn tại và một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế gtgt đối với hộ kinh tế cá thể 13

1. Việc thực hiện luật thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể còn những tồn tại sau 13

2. Một số kiến nghị cụ thể. 13

Đánh giá kết luận 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY