Đề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát từ xa của thanh tra Ngân hàng nhà nước với các tổ chức tín dụng

MỤC LỤCLời nói đầu: 1Phần I: Thanh tra, giám sát từ xa của thanh tra Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng 21- Sự hình thành và pháp triển của thanh tra Ngân hàng Nhà nước . 32- Nghiệp vụ thanh tra, giám sát từ xa 3a- Khái niệm . 3b- Nội dung . 3Phần II: Một số vấn đề cơ bản về thanh tra, giám sát từ xa của thanh tra Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam . 51- Thực trạng công tác thanh tra, giám sát từ xa các tổ chức tín dụng hiện nay . 52- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, những thay đổi và bất cập từ pháp lệnh đến luật Ngân hàng . 7a- Những thay đổi cơ bản 7b- Những bất cập . 9Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát từ xa củ thanh tra Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng . 10 1- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ .102- Kết hợp chặt chẽ giữa giám sát từ xa với thanh tra tại chỗ 113- Vấn đề sử lý sai phạm của các tổ chức tín dụng 114- Chấn chỉnh chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức tín dụng 12Kết luận: 14

MỤC LỤC

Lời nói đầu: 1

Phần I: Thanh tra, giám sát từ xa của thanh tra Ngân hàng Nhà nước với các

tổ chức tín dụng 2

1- Sự hình thành và pháp triển của thanh tra Ngân hàng Nhà nước . 3

2- Nghiệp vụ thanh tra, giám sát từ xa 3

a- Khái niệm . 3

b- Nội dung . 3

Phần II: Một số vấn đề cơ bản về thanh tra, giám sát từ xa của thanh tra Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam . 5

1- Thực trạng công tác thanh tra, giám sát từ xa các tổ chức tín dụng hiện

nay . 5

2- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, những thay đổi và bất cập từ pháp lệnh

đến luật Ngân hàng . 7

a- Những thay đổi cơ bản 7

b- Những bất cập . 9

Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát từ xa củ thanh tra Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng . 10

1- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ .10

2- Kết hợp chặt chẽ giữa giám sát từ xa với thanh tra tại chỗ 11

3- Vấn đề sử lý sai phạm của các tổ chức tín dụng 11

4- Chấn chỉnh chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức tín dụng 12

Kết luận: 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY