Đề tài Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu của tổng công ty chè Việt Nam

Một thuận lợi rất lớn cho Tổng công ty là mặt hàng chè được hưởng mức thuế xuất khẩu 0%, tuy vậy Tổng công ty cũng gặp khó khăn về chất lượng sản phẩm chè và giá bán.Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Tổng công ty là chè đen chế biến theo công nghệ OTD và CTC với tên gọi khác nhau tuỳ theo phẩm cấp như OP, OPA, FBOP, PS, BPS.+Tổng công ty xuất khẩu theo cả hai hình thức; theo nghị định thư và tự cân đối. Theo nghi định thư : Kế hoạch xuất khẩu do nhà nước giao nhưng Tổng công ty được tự do đàm phán, ký kết hợp đồng với phía nước ngoài. Bộ tài chính sẽ thanh toán tiền hàng cho Tổng công ty khi Tổng công ty hoàn thành mỗi hợp đồng. Nếu Trong năm Tổng công ty không thực hiện hết kế hoạch Nhà nước giao thì sang năm sau thực hiện tiếp. Tự cân đối: Tổng công ty tự tìm kiếm khách hàng để ký kết hợp đồng xuất khẩu và nhận xuất khẩu uỷ thác cho các công ty khác. Tổng công ty thường xuất theo giá FOB, CFR và CIF.+Tổ chức quá trình xuất khẩu (1) Lập phương án giá (2) Ký hợp đồng xuất khẩu (3) Thu mua chè (4) Kiểm tra L/C (5) Xuất kho chuyển hàng ra cảng (6) Làm các thủ tục kiểm dịch, Hải quan. (6) Giao hàng lên tàu (7) Làm thủ tục thanh toán

Một thuận lợi rất lớn cho Tổng công ty là mặt hàng chè được hưởng mức thuế xuất khẩu 0%, tuy vậy Tổng công ty cũng gặp khó khăn về chất lượng sản phẩm chè và giá bán.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Tổng công ty là chè đen chế biến theo công nghệ OTD và CTC với tên gọi khác nhau tuỳ theo phẩm cấp như OP, OPA, FBOP, PS, BPS.

+Tổng công ty xuất khẩu theo cả hai hình thức; theo nghị định thư và tự cân đối.

Theo nghi định thư : Kế hoạch xuất khẩu do nhà nước giao nhưng Tổng công ty được tự do đàm phán, ký kết hợp đồng với phía nước ngoài. Bộ tài chính sẽ thanh toán tiền hàng cho Tổng công ty khi Tổng công ty hoàn thành mỗi hợp đồng. Nếu Trong năm Tổng công ty không thực hiện hết kế hoạch Nhà nước giao thì sang năm sau thực hiện tiếp.

Tự cân đối: Tổng công ty tự tìm kiếm khách hàng để ký kết hợp đồng xuất khẩu và nhận xuất khẩu uỷ thác cho các công ty khác.

Tổng công ty thường xuất theo giá FOB, CFR và CIF.

+Tổ chức quá trình xuất khẩu

(1) Lập phương án giá

(2) Ký hợp đồng xuất khẩu

(3) Thu mua chè

(4) Kiểm tra L/C

(5) Xuất kho chuyển hàng ra cảng

(6) Làm các thủ tục kiểm dịch, Hải quan.

(6) Giao hàng lên tàu

(7) Làm thủ tục thanh toán

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY