Đề tài Những dự báo về đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2005

MỤC LỤC

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: Những lý luận cơ bản về nhu cầu vốn cho TTKT ở Việt Nam

I. Vai trò của vốn đầu tư với tăng trưởng kinh tế 3

II. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hệ số ICOR 3

III. Các quan điểm cơ bản về vốn đầu tư cho tăng trưởng và

phát triển kinh tế ở Việt Nam 4

CHƯƠNG II: Thực trạng đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư cho mục tiêu TTKT trong thời kỳ 1996-2000

I. Nhu cầu và thực trạng 7

II. Kết luận 13

CHƯƠNG III: Dự báo về đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư cho mục tiêu TTKT trong kế hoạch 5 năm 2001-2005.

I. Mục tiêu và nhu cầu vốn đầu tư cho TTKT Việt Nam giai

đoạn 2001-2005 16

II. Những dự báo về đảm bảo nhu cầu vốn 17

III. Kết luận 26

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY