Đề tài Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước ở Việt nam trong điều kiện hiện nay

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 4CHƯƠNG 1. HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGI. Bản chất và vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường 5 1.Bản chất của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường 5 2. Vai trò của ngân sách nhà nước trong nề kinh tế thị trường 6 2.1 Đặc điểm của cơ chế kinh tế thị trường 6 2.2 Vai trò của ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường 8II. hệ thống ngân sách nhà nước 10CHƯƠNG 2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM I.Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 13 1. Sự cần thiết và tác dụng của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 13 2. Khái niệm và các nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 14 3 .Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 16II. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt nam 29CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ PHÂN CẤP QUẢN 43LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAYKẾT LUẬN 55

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1. HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. Bản chất và vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường 5

1.Bản chất của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường 5

2. Vai trò của ngân sách nhà nước trong nề kinh tế thị trường 6

2.1 Đặc điểm của cơ chế kinh tế thị trường 6

2.2 Vai trò của ngân sách nhà nước trong cơ chế thị trường 8

II. hệ thống ngân sách nhà nước 10

CHƯƠNG 2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

I.Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 13

1. Sự cần thiết và tác dụng của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 13

2. Khái niệm và các nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 14

3 .Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 16

II. Thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt nam 29

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ PHÂN CẤP QUẢN 43

LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY