Đề tài Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ quản lý tổng hợp bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân nghèo tỉnh Quảng Trị

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hồ tiêu là loại cây cho thu nhập kinh tế cao, được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định là một trong 9 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực đến năm 2015. Hồ tiêu cũng là cây góp phần quan trọng vào việc xoá đói giảm nghèo cho người dân tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, Việt nam là nước xuất khẩu tiêu đứng đầu thế giới với diện tích khoảng 50.000 ha, sản lượng 77.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 25,6 triệu USD. Diện tích hồ tiêu Quảng Trị là 1.800 ha Tiêu ở Quảng Trị nổi tiếng về chất lượng, là cây gia vị đặc sản. Tháng 7/ 2007, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng trị đã tiến hành xây dựng thương hiệu cho hồ tiêu Quảng Trị. Việc xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Tiêu Quảng Trị càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO và tiến tới gia nhập Hiệp hội hồ tiêu thế giới - IPC. Tác động xã hội của việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho tiêu Quảng Trị là một trong những động lực khuyến khích người dân, một mặt tạo cho người dân ý thức hơn trong việc sản xuất và quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, mặt khác góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân, xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu và hình thành các vùng cây đặc sản có quy mô.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC