Đề tài Nghiên cứu ứng dụng bài toán điều khiển giao thông bằng Làn Sóng xanh trên các trục giao thông chính ở thành phố Đà Nẵng

Căn cứ đề xuất được bài toàn tính toán điều khiển đèn bằng " làn sóng xanh" cho đô thị Đà Nẵng là phải dựa trên những lý thuyết tính toán điều khiển "làn sóng xanh" và điều kiện thực nghiệm giao thông ở Đà Nẵng. Từ hai căn cứ đó ta mới có cơ sở để chọn bài toán phù hợp và cho kết quả với điều kiện giao thông ở đô thị Đà Nẵng

Căn cứ đề xuất được bài toàn tính toán điều khiển đèn bằng " làn sóng xanh" cho đô thị Đà Nẵng là phải dựa trên những lý thuyết tính toán điều khiển "làn sóng xanh" và điều kiện thực nghiệm giao thông ở Đà Nẵng. Từ hai căn cứ đó ta mới có cơ sở để chọn bài toán phù hợp và cho kết quả với điều kiện giao thông ở đô thị Đà Nẵng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY