Đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác bà

Trang bìa 1

Tờ nhiệm vụ . 2

Lời cam đoan . 3

Lời cảm ơn . . 4

Mục lục . . 5

Lời nói đầu. . 1

PHẦN I:

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG KHÍ NÉN CAO ÁP NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ

2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY TĐ. THÁC BÀ 3

I- quá trình hình thành và phát triển của nhà máy . . 3

II- Các thiết bị trong Nhà máy 3

II.1- Các thiết bị chính trong Nhà máy . 3

II.2- Các thiết bị phụ trong Nhà máy 4

III- Sơ đồ khối công nghệ của Nhà máy . . 5

IV- Nhận xét . 5

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ TRẠM NÉN KHÍ CAO ÁP 6

I- Nhiệm vụ của trạm nén khí cao áp. . . 6

II- Quy trình công nghệ trạm nén khí cao áp. . 6

III- Công nghệ máy nén khí cao áp BIII- 3/40M . . 9

III.1- Sơ đồ tổng quát cụm máy nén khí BIII-3/40M 9

III.2- Công nghệ máy nén khí BIII-3/40M . 9

IV- Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống . 12

IV.1- Thông số kỹ thuật máy nén khí . . 12

IV.2- Thông số kỹ thuật bình chứa khí . 13

IV.3- Thông số kỹ thuật van giảm áp 13

IV.4- Thông số kỹ thuật các thiết bị trong mạch điều khiển . 14

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN 18

I- Chức năng của các thiết bị trong sơ đồ . . 18

II- Sơ đồ nguyên lý mạch động lực và điều khiển 20

III- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch động lực 28

IV- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển chung . 28

V- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển riêng máy nén khí. 31

V.1- Chế độ chạy “Tự động” . 31

V.2- Chế độ chạy “Dự phòng” 33

V.3- Chế độ chạy “Bằng tay” . 33

VI- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch động lực và điều khiển van giảm áp . .

34

VI.1- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch động lực . 34

VI.2- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch đIều khiển. 35

VII- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch báo tín hiệu trung tâm . 36

VIII- Đánh giá tình trạng mạch điều khiển . . 37

CHƯƠNG 4: LẬP LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN 38

I- Thống kê đầu vào ra . 38

I.1- Thống kê đầu vào . . 38

I.1- Thống kê đầu ra . 41

II- Lập lưu đồ điều khiển . 43

II.1- Lưu đồ điều khiển chung 43

II.2- Lưu đồ điều khiển van giảm áp . 45

II.3- Lưu đồ điều khiển riêng máy nén khí . . 46

II.4- Lưu đồ báo báo lỗi trong hệ thống . 48

PHẦN II: THIẾT KẾ CHUYỂN ĐỔI HỆ ĐIỀU KHIỂN 50

CHƯƠNG 1: THIẾT BỊ LOGIC KHẢ TRÌNH 51

I- Cấu trúc trung của PLC . . 51

I.1- Giới thiệu chung . 51

I.2- Chức năng của PLC . 51

I.3- Lợi thế của PLC trong tự động hoá 52

I.4- Cấu trúc chung của PLC . 53

I.5- Thủ tục thiết kế bộ điều khiển chương trình 55

II- Lập trình cho PLC . . 56

II.1- Các phương pháp lập trình cho PLC 56

II.2- Giới thiệu các tệp lệnh chính trong PLC OMRON . 57

II.3- Giới thiệu phương pháp lập trình dùng phần mềm SYSWIN . 59

III- Giới thiệu PLC CPM2A của omron . 62

III.1- Giới thiệu chung về PLC OMRON . 62

III.2- PLC CPM2A của OMRON . 62

CHƯƠNG 2: LẬP CẤU HÌNH HỆ ĐIỀU KHIỂN 66

I- Lập cấu hình hệ thống điều khiển . 66

I.1- Các phần tử đầu vào . . 66

I.2- Phần tử thực hiện Logic 66

I.3- Các phần tử chấp hành . 66

II- Chọn cấu hình hệ điều khiển chương trình . . 67

CHƯƠNG 3: LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 70

I- Phân cổng vào ra . 70

I.1- Phân cổng vào ra PLC điều khiển chung . 70

I.2- Phân cổng vào ra PLC điều khiển riêng (máy nén khí N1) . 73

II- Lập chương trình . 75

KẾT LUẬN . 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY