Đề tài Nghiên cứu thị trường nhật bản để nâng cao năng lực cạnh tranh của đồ gỗ nội thất Việt Nam

CHƯƠNG 1 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỂ TÀI “NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN ĐỂ 1

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐỒ GỖ NỘI THẤT VIỆT NAM “ 1

.1. Đồ gỗ nội thất 1

.1.1. Khái niệm và phân loại về đồ gỗ nội thất 1

.1.2. Đặc điểm của đồ gỗ nội thất. 1

.2. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 2

.2.1. Khái niệm về cạnh tranh 2

.2.2. Phân loại cạnh tranh 3

.2.3. Vai trò của cạnh tranh. 4

.2.4. Sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu 6

.2.4.1. Khái niệm sức cạnh tranh của hàng hoá và các cấp độ của sức cạnh tranh. 6

1.2.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hoá. 7

1.2.4.3. Các nhóm chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh của hàng hoá. 12

.2.5. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh & Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. 16

.2.5.1. Sự cần thiết ph ải nâng cao năng lực cạnh tranh 16

.2.5.2. Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. 18

.3. Lý thuyết về Nghiên cứu thị trường. 21

CHƯƠNG II 22

THỰC TRẠNG VỀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU & SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM ĐỒ GỖ NỘI THẤT CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN. 22

2.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam. 22

2.1.1. Kim ngạch xuất khẩu: 22

Trong chiến lược xuất khẩu đồ gỗ do Bộ Thương mại xây dựng, tới năm 2010, xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đạt 5,56 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với con số dự kiến 3 tỷ USD năm 2008. Đó quả là một mức tăng trưởng đáng kinh ngạc, tuy nhiên ông Nguyễn Tôn Quyền cho rằng những con số trên sẽ thành hiện thực vì uy tín của công nghiệp gỗ Việt Nam khẳng định trên thị trường thế giới. 2.1.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 25

2.1.3.Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam 28

2.1.4.Vị thế của công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam trên thị trường thế giới 29

2.1.6 Cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 31

2.2. Thực trạng về kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. 32

2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu 32

2.2.2. Cơ cấu sản phẩm đồ gỗ nội thất xuất khẩu sang Nhật Bản. 35

2.3. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của đồ gỗ nội thất Việt Nam trên thị trường Nhật Bản. 36

2.3.1 Các đối thủ cạnh tranh và vị trí đối tác của Việt Nam trên thị trường đồ gỗ nội thất của Nhật Bản. 37

2.3.2. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của sản phẩm đồ gỗ nội thất của Việt Nam trên thị trường Nhật Bản 39

2.3.2.1. Chất lượng đồ gỗ nội thất của Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh 39

2.3.2.2.Giá cả xuất khẩu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh đồ gỗ nội thất của Việt Nam 40

2.4.Các yếu tố nguồn lực của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản 41

2.4.1.1. Nguyên liệu chủ yếu là nhập khẩu: 41

6. Các cơ chế và chính sách hỗ trợ của nhà nước 47

.1. Triển vọng xuất khẩu đồ gỗ nội thất v ào thị trường Nhật Bản. 50

CHƯƠNG III: 52

ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG ĐỒ GỖ NỘI THẤT NHẬT BẢN. 52

3.1. Quy mô thị trường 52

3.2.Các đối thủ cạnh 54

3.3. Đặc điểm hệ thống phân phối hàng hoá ở Nhật và các kênh phân phối của đồ gỗ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. 55

3.3.1. Đặc điểm hệ thống phân phối hàng hoá ở Nhật. 55

3.3.2. Các kênh phân phối đồ gỗ. nội thất. 57

3.4. Những định chế và đòi hỏi của thị trường 60

3.4.1. Các quy định pháp luật và thủ tục khi nhập khẩu 60

3.4.2. Các quy định pháp luật khi kinh doanh đồ gỗ 60

3.4.3. Chính sách thuế quan 63

3.5. Đặc điểm tiêu dùng của thị trường Nhật 63

3.6. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Nhật Bản. 65

CHƯƠNG IV 67

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN. 67

4.1. Phương hướng, mục tiêu về nâng cao năng lực cạnh tranh của đồ gỗ nội thất trên thị trường Nhật Bản trong những năm tới. 67

4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng đồ gỗ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 68

4.2.1. Giải pháp để nầng cao năng lực cạnh tranh của đồ gỗ nội thất xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường thế giới nói chung. 69

4.2.2. Giải pháp để nầng cao năng lực cạnh tranh của đồ gỗ nội thất của Việt Nam trên thị trường Nhật Bản. 76

4.2.2.1. Giải pháp từ phía Nhà nước và Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam. 76

4.2.2.2 . Giải pháp từ phía doanh nghiệp chế biến sản phẩm gỗ, đồ gỗ nội thất. 77

1) Nghiên cứu thị trường và cơ hội xuất khẩu. 77

2) Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 79

3) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại. 84

4) Các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu cần đạt chứng chỉ FSC. 85

5) Các điểm cần chú ý khi phát triển trên thị trường Nhật Bản 86

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY