Đề tài Nghiên cứu sâu về phòng tổ chức nhân sự của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN 2

CƠ KHÍ HÀ NỘI 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị 2

1.1 Khái quát chung về Công Ty 2

1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội 4

1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 4

1.4.1. Các lĩnh vực nghành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty 4

Phần II: NGHIÊN CỨU SÂU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA 13

CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI 13

2. Phòng tổ chức nhân sự 13

2.1. Cơ cấu của Phòng tổ chức nhân sự 13

2.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức nhân sự 13

2.3. Quan hệ của phòng tổ chức với các phòng ban khác trong công ty 16

2.4. Các kết quả đã đạt được của phòng Tổ chức nhân sự 18

2.5. Nhận xét chung 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY