Đề tài Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER.663U với tác nhân đóng rắn phenolic DEH.84

Bảng các chữ viết tắt 1

Chương 1. Mở đầu 2

Chương 2. Tổng quan về nhựa epoxy và chất đóng rắn 3

2.1. Giới thiệu chung về nhựa epoxy 3

2.1.1. Lịch sử phát triển của nhựa epoxy 4

2.1.2. Phương pháp tổng hợp nhựa epoxy 5

2.1.3. Các loại nhựa epoxy điển hình 10

2.1.4. Các thông số quan trọng của nhựa epoxy 11

2.1.5. Tính chất hoá học của nhựa epoxy 12

2.1.6. Tính chất lý học của nhựa epoxy 12

2.1.7. Một số lĩnh vực ứng dụng chính của nhựa epxy 13

2.1.7.1 . Màng phủ bảo vệ 13

2.1.7.2. Keo dán 14

2.1.7.3. Vật liệu compozit 14

2.2. Các chất đóng rắn cho nhựa epoxy 14

2.2.1. Chất đóng rắn cộng hợp 15

2.2.1.1. Chất đóng rắn amin 15

2.2.1.2. Chất đóng rắn axit và anhydrit axit 22

2.2.1.3. Chất đóng rắn izoxianat 26

2.2.1.4. Chất đóng rắn dạng oligome 27

2.2.1.5. Chất đóng rắn polymecaptan 27

2.2.2. Đóng rắn nhờ tác dụng xúc tác 28

2.2.2.1. Chất đóng rắn xúc tác anion (xúc tác bazơ Lewis) 28

2.2.2.2. Chất đóng rắn xúc tác cation (xúc tác axit Lewis) 30

2.2.2.3. Một số loại chất đóng rắn khác 32

Chương 3. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu 33

3.1. Nguyên liệu 33

3.1.1. Nhựa epoxy DER.663U 33

3.1.2. Chất đóng rắn phenolic DEH.84 33

3.1.3. Bột độn CaCO3 34

3.2. Phương pháp trộn hợp các cấu tử 35

3.2.1. Trộn thô 35

3.2.2. Trộn tinh 35

3.2.2.1. Trộn hợp các cấu tử trên thiết bị trộn kín Rheotest - 2 35

3.2.2.2. Trộn hợp các các cấu tử trên máy trộn trục vít Extruder 40 35

3.3. Phương pháp tiến hành đóng rắn 35

3.4. Phương pháp xác định hàm lượng phần gel 35

3.5. Các phương pháp phân tích 36

3.5.1. Phân tích phổ hồng ngoại (IR) 36

3.5.2. Phương pháp phân tích nhiệt khối lượng TGA 36

3.5.3. Phương pháp phân tích nhiệt vi sai DTA 37

Chương 4. Kết quả và thảo luận 38

4.1. Lựa chọn phương pháp phối trộn chất đóng rắn và nhựa epoxy 38

4.2. Khảo sát phản ứng đóng rắn bằng phổ IR 39

4.3. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất đóng rắn tới mức độ đóng rắn của nhựa epoxy 40

4.4. ảnh hưởng của thời gian đóng rắn đối với hệ DER.663U-DEH.84 42

4.5. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng bột độn CaCO3 tới mức độ đóng rắn của nhựa epoxy 43

4.6. Kết quả khảo sát phân tích nhiệt TGA và DTA 44

Chương 5. Kết luận 46

Tài liệu tham khảo 47

Phụ lục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY