Đề tài Nghiên cứu nuôi thử nghiệm loài Hải sâm trắng (Holothuria scabra) tại Vườn quốc gia Bái Tử Long

ĐẶT VẤN ĐỀ Hải sâm trắng (Holothuria scabra) là loài động vật da gai có giá trị kinh tế cao và đã được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu một cách khá đầy đủ về đặc tính sinh thái học, về khả năng sản xuất giống . việc nuôi Hải sâm trắng đã hình thành và phát triển ở nhiều nước trên thế giới như: Trung Quốc, Philipin, Inđônêxia, Hồng Kông, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và công bố kết quả về nuôi Hải sâm trắng trên biển còn rất hạn chế. Hải sâm trắng phân bố ở hầu hết vùng bờ các đại dương nhưng tập trung ở phía Tây Thái Bình Dương (chủ yếu tại vùng biển Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam). Tại Việt Nam, các kết quả khảo sát trước đây cho thấy vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh là vùng phân bố tự nhiên của loài Hải sâm trắng với trữ lượng khá lớn, nhưng do mức độ khai thác quá mức lên đã cạn kiệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC