Đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của dịch tiêu chảy cấp trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea – PED) tại tỉnh Thanh Hóa và giải pháp phòng trị

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Dịch tiêu chảy cấp trên lợn hay còn gọi là PED (Porcine Epidemic Diarrhoea) thuộc nhóm Coronavirus gây ra. Hiện đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm do lợn con không có kháng thể với bệnh này. Trên đàn lợn con dưới một tuần tuổi có những triệu chứng tiêu chảy gây chết nhanh và rất khó hồi phục, thiệt hại có thể đến 100% đàn. Bệnh đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Về lịch sử, bệnh được phát hiện lần đầu ở Anh. Năm 1976, một số nước Châu Âu khác cũng đã ghi nhận những ca bệnh này và đặt tên là “Epidemic viral diarrhea” (EVD). Năm 1978 đổi tên thành PED (Porcine Epidemic Diarrhoea) và được chính thức công nhận cho đến nay. Bệnh được ghi nhận ở nhiều nước như Anh, Bỉ, Nhật, Trung Quốc và nhiều nước Châu Âu. Hiện nay bệnh phân bố khắp nơi trên thế giới (Andreas Pospischil, Angela Stuedli, Matti Kiupel)[12].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC