Đề tài Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng , cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết

MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ .1Chương 1: TỔNG QUAN .31.1. Khái niệm .31.2. Dịch tễ học .31.3. Hoàn cảnh xuất hiện bệnh, cơ chế bệnh sinh .41.4. Cơ chế tác động của hormon tuyến giáp lên hệ tim mạch ở bệnhBasedow .81.5. Biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng tim mạch ở bệnh nhân Basedow. 131.6. Các phương pháp đánh giá chức năng tim . 161.7. Đánh giá chức năng tim qua siêu âm Doppler ở bệnh nhân Basedow. 201.8. Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh Basedow . 21Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 242.1. Đối tượng nghiên cứu . 242.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 242.3. Phương pháp nghiên cứu . 242.4. Vật liệu nghiên cứu . 302.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu . 312.6. Xử lý số liệu . 31Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 323.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu . 323.2. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng tim mạch . 363.3. Mối tương quan giữa các chỉ số . 47Chương 4: BÀN LUẬN . 504.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu . 504.2. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng tim mạch ở bệnh nhân Basedow . 514.3. Sự tương quan giữa một số chỉ số chức năng tim trên siêu âm vớihoromon giáp và chuyển hoá cơ sở . 59KẾT LUẬN . 621. Những biến chứng tim mạch gặp ở bệnh nhân Basedow . 622. Mối tương quan giữa triệu chứng lâm sàng tim mạch và triệu chứngcận lâm sàng . 63KHUYẾN NGHỊ . 64TÀI LIỆU THAM KHẢO . 65

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ .1

Chương 1: TỔNG QUAN .3

1.1. Khái niệm .3

1.2. Dịch tễ học .3

1.3. Hoàn cảnh xuất hiện bệnh, cơ chế bệnh sinh .4

1.4. Cơ chế tác động của hormon tuyến giáp lên hệ tim mạch ở bệnh

Basedow .8

1.5. Biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng tim mạch ở bệnh nhân Basedow

. 13

1.6. Các phương pháp đánh giá chức năng tim . 16

1.7. Đánh giá chức năng tim qua siêu âm Doppler ở bệnh nhân Basedow. 20

1.8. Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh Basedow . 21

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 24

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 24

2.3. Phương pháp nghiên cứu . 24

2.4. Vật liệu nghiên cứu . 30

2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu . 31

2.6. Xử lý số liệu . 31

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 32

3.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu . 32

3.2. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng tim mạch . 36

3.3. Mối tương quan giữa các chỉ số . 47

Chương 4: BÀN LUẬN . 50

4.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu . 50

4.2. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng tim mạch ở bệnh nhân Basedow . 51

4.3. Sự tương quan giữa một số chỉ số chức năng tim trên siêu âm với

horomon giáp và chuyển hoá cơ sở . 59

KẾT LUẬN . 62

1. Những biến chứng tim mạch gặp ở bệnh nhân Basedow . 62

2. Mối tương quan giữa triệu chứng lâm sàng tim mạch và triệu chứng

cận lâm sàng . 63

KHUYẾN NGHỊ . 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY