Đề tài Nghiên cứu marketing - Nước mắm Knorr

MỤC LỤCTÓM TẮT BÁO CÁO tr1I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN UNILEVER1. Tập đoàn Unilever tr22.Unilever Việt Nam tr2II. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM KNORR 1. Giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm nước mắm Knorr tr32. Nước mắm Knorr tr4III. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU1. Đặt vấn đề tr42. Vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu tr53. Mục tiêu nghiên cứu tr6IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CUỘC NGHIÊN CỨU1.Thiết kế nghiên cứu tr62.Thiết kế mẫu tr83. Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường tr94. Phân tích dữ liệu tr9V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU1.Nghiên cứu mô tả tr92. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp tr103. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp tr124. Kết luận và kiến nghị tr34VI. PHỤ LỤC1.Bảng biểu tổng quát tr382.Phiếu điều tra tr41

MỤC LỤC

TÓM TẮT BÁO CÁO tr1

I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN UNILEVER

1. Tập đoàn Unilever tr2

2.Unilever Việt Nam tr2

II. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM KNORR

1. Giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm nước mắm Knorr tr3

2. Nước mắm Knorr tr4

III. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU

1. Đặt vấn đề tr4

2. Vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu tr5

3. Mục tiêu nghiên cứu tr6

IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CUỘC NGHIÊN CỨU

1.Thiết kế nghiên cứu tr6

2.Thiết kế mẫu tr8

3. Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường tr9

4. Phân tích dữ liệu tr9

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1.Nghiên cứu mô tả tr9

2. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp tr10

3. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp tr12

4. Kết luận và kiến nghị tr34

VI. PHỤ LỤC

1.Bảng biểu tổng quát tr38

2.Phiếu điều tra tr41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY