Đề tài Nghiên cứu lạm phát Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC______________________ TrangMục lục 1PHẦN MỞ ĐẦU 31. Lý do chọn đề tài 32. Khách thể - Đối tượng nghiên cứu 3 2.1 Khách thể nghiên cứu 3 2.2 Đối tượng nghiên cứu 33. Mục đích nghiên cứu 34. Nhiệm vụ - Phạm vi nghiên cứu 4 4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 4.2 Phạm vi nghiên cứu 45. Phương pháp nghiên cứu 4PHẦN NỘI DUNG 5Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 51. Khái niệm chung về lạm phát 5 1.1. Khái niệm 5 1.2. Phân loại lạm phát 5 1.3. Đo lường lạm phát 6 1.4. Những tác động của lạm phát 6 1.4.1. Đối với lĩnh vực sản xuất 6 1.4.2. Đối với lĩnh vực lưu thông 6 1.4.3 Đối với lĩnh vực tiền tệ, tín dụng 7 1.4.4. Đối với chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước 7Chương 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 81. Thực trạng lạm phát Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 82. Nguyên nhân của lạm phát 6 tháng đầu năm 2011 10 2.1. Lạm phát do yếu tố tiền tệ 11 2.2. Tình trạng đầu tư công dàn trải và thiếu hiệu quả 11 2.3. Tình trạng thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại diễn ra trong thời gian dài 113. Hậu quả của lạm phát 12 3.1. Đối với Thị trường tài chính 12 3.2. Đối với Doanh nghiệp 12 3.3. Đối với Nông dân - người lao động nghèo 12 3.4. Đối với sinh viên 13Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT 141. Biện pháp thứ nhất 142. Biện pháp thứ hai 153. Biện pháp thứ ba 15 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 171. Kết luận 172. Kiến nghị 17Tài liệu tham khảo 18

MỤC LỤC

______________________

Trang

Mục lục 1

PHẦN MỞ ĐẦU 3

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Khách thể - Đối tượng nghiên cứu 3

2.1 Khách thể nghiên cứu 3

2.2 Đối tượng nghiên cứu 3

3. Mục đích nghiên cứu 3

4. Nhiệm vụ - Phạm vi nghiên cứu 4

4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 4

4.2 Phạm vi nghiên cứu 4

5. Phương pháp nghiên cứu 4

PHẦN NỘI DUNG 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 5

1. Khái niệm chung về lạm phát 5

1.1. Khái niệm 5

1.2. Phân loại lạm phát 5

1.3. Đo lường lạm phát 6

1.4. Những tác động của lạm phát 6

1.4.1. Đối với lĩnh vực sản xuất 6

1.4.2. Đối với lĩnh vực lưu thông 6

1.4.3 Đối với lĩnh vực tiền tệ, tín dụng 7

1.4.4. Đối với chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước 7

Chương 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 8

1. Thực trạng lạm phát Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 8

2. Nguyên nhân của lạm phát 6 tháng đầu năm 2011 10

2.1. Lạm phát do yếu tố tiền tệ 11

2.2. Tình trạng đầu tư công dàn trải và thiếu hiệu quả 11

2.3. Tình trạng thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại diễn ra

trong thời gian dài 11

3. Hậu quả của lạm phát 12

3.1. Đối với Thị trường tài chính 12

3.2. Đối với Doanh nghiệp 12

3.3. Đối với Nông dân - người lao động nghèo 12

3.4. Đối với sinh viên 13

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT 14

1. Biện pháp thứ nhất 14

2. Biện pháp thứ hai 15

3. Biện pháp thứ ba 15

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 17

1. Kết luận 17

2. Kiến nghị 17

Tài liệu tham khảo 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY