Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện bảng phân loại giáo dục - đào tạo và danh mục nghề nghiệp

Trình độ tay nghề là mức độ thành thạo trong công việc, là sự kết hợp của mức độ phức tạp và phạm vi mà nhiệm vụ và trách nhiệm phải giải quyết, còn chuyên sâu tay nghề được xác định từ lĩnh vực chuyên môn, phạm vi tri thức mà công việc đòi hỏi, theo công cụ, máy móc sử dụng, theo nguyên vật liệu dùng trong sản xuất và các chủng lọai hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra. Để phục vụ cho công tác quản lý trong nước và đảm bảo yêu cầu so sánh quốc tế, Danh mục nghề nghiệp được chia ra 4 mức tay nghề khái quát: Mức tay nghề thứ nhất: Không đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật Mức tay nghề thứ hai: tương đương với trình độ chuyên môn kỹ thuật sơ cấp hoặc công nhân kỹ thuật Mức tay nghề thứ ba: tương ứng với trình độ trung học chuyên nghiệp hoặc cao đẳng Mức tay nghề thứ tư: tương ứng với trình độ đại học và tương đương trở lên

Trình độ tay nghề là mức độ thành thạo trong công việc, là sự kết hợp

của mức độ phức tạp và phạm vi mà nhiệm vụ và trách nhiệm phải giải quyết,

còn chuyên sâu tay nghề được xác định từ lĩnh vực chuyên môn, phạm vi tri

thức mà công việc đòi hỏi, theo công cụ, máy móc sử dụng, theo nguyên vật

liệu dùng trong sản xuất và các chủng lọai hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra.

Để phục vụ cho công tác quản lý trong nước và đảm bảo yêu cầu so sánh

quốc tế, Danh mục nghề nghiệp được chia ra 4 mức tay nghề khái quát:

Mức tay nghề thứ nhất: Không đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật

Mức tay nghề thứ hai: tương đương với trình độ chuyên môn kỹ thuật sơ cấp hoặc công nhân kỹ thuật

Mức tay nghề thứ ba: tương ứng với trình độ trung học chuyên nghiệp hoặc cao đẳng

Mức tay nghề thứ tư: tương ứng với trình độ đại học và tương đương trở lên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY