Đề tài Nghiên cứu hành vi sử dụng sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên khóa 8 khoa Kinh tế-QTKD, trường Đại Học An Giang

MỤC LỤC Danh mục các hìnhDanh mục bảngDanh mục các biểu đồChương 1 GIỚI THIỆU 1 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 2 1.6 Cấu trúc của bài nghiên cứu 2CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3 2.1 Khái niệm hành vi mua của người tiêu dùng 3 2.2 Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng 3 2.2.1 Các kích thích 3 2.2.2 “Hộp đen” ý thức của người tiêu dùng 4 2.2.3 Những phản ứng đáp lại của người tiêu dùng 4 2.3 Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng 4 2.3.1 Các yếu tố về văn hóa 4 2.3.2 Các nhân tố về xã hội 5 2.3.3 Các nhân tố mang tính chất cá nhân 5 2.3.4 Các yếu tố về tâm lý 6 2.4 Quá trình ra quyết định mua 7 2.5.Mô hình nghiên cứu 8 2.6 Vài nét về sim điện thoại khuyến mãi 9 2.7 Bảng giá các loại sim điện thoại khuyến mãi của các nhà cung cấp 9CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Phương pháp nghiên cứu 10 3.1.1 Tiến độ nghiên cứu 10 3.1.2 Phương pháp phân tích 10 3.1.3 Nguồn dữ liệu 11 3.1.4 Quy trình nghiên cứu 11 3.2 Mẫu nghiên cứu 12 3.3 Thang đo 12CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 4.1 Thông tin mẫu 13 4.1.1 Giới tính 13 4.1.2 Thu nhập 13 4.1.3 Ngành học 14 4.2 Quá trình ra quyết định mua sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên 14 4.2.1 Nhận thức nhu cầu 14 4.2.2 Tìm kiếm thông tin 15 4.2.3 Đo lường các lựa chọn 16 4.2.4 Quyết định mua 19 4.2.5 Hành vi sau mua 20 4.3 Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên 23CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 26 5.1 Kết luận 26 5.2 Kiến nghị 27TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

MỤC LỤC

Danh mục các hình

Danh mục bảng

Danh mục các biểu đồ

Chương 1 GIỚI THIỆU 1

1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1

1.4 Phương pháp nghiên cứu 2

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 2

1.6 Cấu trúc của bài nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

2.1 Khái niệm hành vi mua của người tiêu dùng 3

2.2 Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng 3

2.2.1 Các kích thích 3

2.2.2 “Hộp đen” ý thức của người tiêu dùng 4

2.2.3 Những phản ứng đáp lại của người tiêu dùng 4

2.3 Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng 4

2.3.1 Các yếu tố về văn hóa 4

2.3.2 Các nhân tố về xã hội 5

2.3.3 Các nhân tố mang tính chất cá nhân 5

2.3.4 Các yếu tố về tâm lý 6

2.4 Quá trình ra quyết định mua 7

2.5.Mô hình nghiên cứu 8

2.6 Vài nét về sim điện thoại khuyến mãi 9

2.7 Bảng giá các loại sim điện thoại khuyến mãi của các nhà cung cấp 9

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10

3.1 Phương pháp nghiên cứu 10

3.1.1 Tiến độ nghiên cứu 10

3.1.2 Phương pháp phân tích 10

3.1.3 Nguồn dữ liệu 11

3.1.4 Quy trình nghiên cứu 11

3.2 Mẫu nghiên cứu 12

3.3 Thang đo 12

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13

4.1 Thông tin mẫu 13

4.1.1 Giới tính 13

4.1.2 Thu nhập 13

4.1.3 Ngành học 14

4.2 Quá trình ra quyết định mua sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên 14

4.2.1 Nhận thức nhu cầu 14

4.2.2 Tìm kiếm thông tin 15

4.2.3 Đo lường các lựa chọn 16

4.2.4 Quyết định mua 19

4.2.5 Hành vi sau mua 20

4.3 Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên 23

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 26

5.1 Kết luận 26

5.2 Kiến nghị 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY