Đề tài Nghiên cứu động học của quá trình sấy tầng sôi

Lời nói đầu.3

Phần 1 Tổng quan.5

I.Thủy động lực học của quá trình sấy tầng sôi.5

1. Cơ chế tạo lớp lỏng giả.5

2. Các thông số lớp sôi và phương pháp xác định.8

2.1 Vận tốc sôi tối thiểu.8

2.2 Vận tốc phụt.9

2.3 Trở lực của lớp sôi.10

2.4 Tốc độ và giới hạn làm việc.11

2.5 Trở lực của lớp lưới phân phối khí.12

II. Lý thuyết về sấy.14

1. Các dạng liên kết ẩm trong vật liệu ẩm .14

1.1 Liên kết hóa học.14

1.2 Liên kết hóa lý.15

1.3 Liên kết cơ lý.16

2. Phân loại vật liệu sấy.16

2.1 Vật xốp mao dẫn.16

2.2 Vật keo.17

2.3 Vật keo xốp mao dẫn.17

3. Cơ chế tách ẩm trong hạt.17

4. Các giai đoạn xảy ra trong quá trình sấy hạt.18

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy.19

6. Trao đổi nhiệt và truyền ẩm trong sấy tầng sôi.20

Phần 2 Phương pháp nghiên cứu.23

I.Hệ thống thí nghiệm.23

1. Cấu tạo hệ thống thí nghiệm.23

2. Đặc tính kĩ thuật của hệ thống thí nghiệm sấy tầng sôi.24

3. Nguyên tắc làm việc của hệ thống.25

4. Xác định vận tốc, lưu lượng .25

5. Xác định nhiệt độ , độ ẩm của vật liệu.27

6. Xác định các thông số của hạt Xuyên Tiêu.27

II. Tiến hành thực nghiệm và tính toán kết quả.28

1. Phương pháp tiến hành thí nghiệm.28

2. Tính toán kết quả thu được.29

Phần 3 Kết quả thực nghiệm.33

I. Kết quả thực nghiệm quá trình thủy lực.33

1. Sự ảnh hưởng của chiều cao lớp hạt lên quá trình thủy lực.33

II. Kết quả thực nghiệm đối với quá trình sấy.37

1. Kết quả thực nghiệm trên máy sấy tầng sôi .37

2. Tính toán nhiệt lượng .45

3. Phân tích và nhận xét một số kết quả thực nghiệm thu được.58

Kết luận .62

Tài liệu tham khảo.65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY