Đề tài Nghiên cứu điều chế dung dịch Ag nano mật độ cao và khảo sát khả năng diệt khuẩn của chúng

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 2

1.1. Công nghệ nano và vật liệu nano 2

1.1.1. Công nghệ nano 2

1.1.2. Vật liệu nano 3

1.1.3. Cơ sở của công nghệ nano 4

1.1.4. Ứng dụng của công nghệ nano 4

1.1.5. Phương pháp tổng hợp vật liệu nano 6

1.1.6. Giới thiệu về Bạc kim loại 8

1.2. Vật liệu Bạc nano 9

1.2.1. Các phương pháp điều chế Bạc nano 10

1.2.2. Ứng dụng của Bạc nano 13

1.3. Các phương pháp nghiên cứu 16

1.4. Ô nhiễm vi sinh vật trong nước sinh hoạt và nước thải 17

1.4.1. Đặc điểm chung của vi sinh vật 17

1.4.2. Nguồn ô nhiễm và sự phân bố vi sinh vật trong nước và thực phẩm 17

1.4.3. Đặc điểm E.coli, coliform 19

1.4.4. Các phương pháp định lượng vi sinh vật 21

CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM 23

2.1. Hóa chất và dụng cụ 23

2.1.1. Hóa chất 23

2.1.2. Dụng cụ 23

2.2. Phương pháp nghiên cứu 24

2.2.1. Điều chế dung dịch Ag nano khi không có chất phân tán 24

2.2.2. Điều chế dung dịch Ag nano khi có chất phân tán 24

2.3. Quy trình nghiên cứu khả năng tiệt trùng của Ag nano 24

2.3.1. Lấy mẫu và khu vực lấy mẫu 24

2.3.2. Phân tích mẫu 24

2.3.3. Thực nghiệm xác định E.coli, coliform 25

2.3.4. Định lượng coliform, coliform phân 25

2.3.5. Quy trình định lượng E.coli 26

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28

3.1. Tổng hợp dung dịch Ag nano 28

3.2. Ảnh hưởng của các chất tham gia trong quá trình làm thí nghiệm 28

3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ Ag+ đến khả năng tạo dung dịch Ag nano 28

3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất phân tán 32

3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ Ag+ khi có mặt của chất phân tán 33

3.3. Khảo sát khả năng diệt khuẩn của Ag nano 34

3.3.1. Chuẩn bị dung dịch mẫu dung để diệt khuẩn 34

3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ Ag nano tới khả năng diệt khuẩn 34

3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến khả năng diệt khuẩn 36

3.4. Xây dựng quy trình điều chế Ag nano 41

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY