Đề tài Nghiên cứu, đề xuất xây dựng nội dung học phần: “Phương pháp dạy học chuyên ngành điện"

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

1.1. Định hướng đổi mới đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật. 2

1.1.1. Mục tiêu đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật. 3

1.1.2. Mô hình của người giáo viên dạy kỹ thuật. 3

1.1.3. Phẩm chất của người giáo viên dạy kỹ thuật. 5

1.1.4. Năng lực của người giáo viên dạy kỹ thuật. 6

1.1.5. Một số quan điểm dạy học mới. 7

1.1.6. Đào tạo theo năng lực thực hiện. 8

1.2. Lý luận dạy học chuyên ngành kỹ thuật. 12

1.2.1. Mục tiêu dạy học. 12

1.2.2. Nội dung dạy học. 13

1.2.3. Phương pháp dạy học. 13

1.2.4. Vị trí và tầm quan trọng của mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học. 13

1.2.5. Đặc điểm của lý luận dạy học chuyên ngành kỹ thuật. 14

1.2.6. Tầm quan trọng của học phần: “Phương pháp dạy học chuyên ngành”. 15

1.2.7. Thực trạng việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần: “Phương pháp dạy học chuyên ngành”. 16

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN. 22

2.1. Lịch sử ra đời và đặc điểm nội dung của các môn học chuyên ngành điện. 22

2.1.1. Lịch sử ra đời của các môn học chuyên ngành điện. 22

2.1.2. Đặc điểm nội dung của các môn học chuyên ngành điện. 23

2.2. Thực trạng dạy học các môn chuyên ngành điện tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 27

2.3. Thực trạng về nội dung học phần: “Phương pháp dạy học chuyên ngành điện” tại khoa Sư Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 30

2.4. Đề xuất. 33

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NỘI DUNG HỌC PHẦN: “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN” CHO KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. 35

3.1. Quy trình xây dựng nội dung học phần: “Phương pháp dạy học chuyên ngành điện” cho khoa Sư Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 35

3.2. Xây dựng đề cương chi tiết học phần: “Phương pháp dạy học chuyên ngành điện” cho khoa Sư Phạm kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 35

3.3. Đề xuất xây dựng nội dung học phần: “Phương pháp dạy học chuyên ngành điện” cho khoa Sư Phạm kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 40

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY