Đề tài Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng fenofibrat

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 0CHỮ VIẾT TẮT 0ĐẶT VẤN ĐỀ 1CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 31.1. Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng đến độ hoà tan của dược chất 31.2. Biện pháp làm tăng độ hoà tan của dược chất ít tan 41.2.1.Thay đổi kích thước tiểu phân và dạng thù hình của dược chất 41.2.2. Chế tạo hệ phân tán rắn 51.2.3. Dùng các chất diện hoạt 51.2.4. Các biện pháp khác: 61.3. Tổng quan về bệnh tăng lipid máu 61.3.1. Một số nguyên nhân gây tăng lipid máu[2] 61.3.2. Hậu quả 71.3.3. Phương pháp điều trị chứng tăng lipid máu 71.4. Fenofibrat 81.4.1. Công thức hoá học[41] 81.4.2. Tính chất 81.4.3. Độ ổn định 81.4.4. Dược lý và cơ chế tác dụng 81.4.5. Dược động học 91.4.6. Chống chỉ định, Chỉ định, chế phẩm và liều dùng 91.5. Một số nghiên cứu về fenofibrat 101.5.1. Các đặc tính của fenofibrat 101.5.2. Các nghiên cứu tăng độ hòa tan và sinh khả dụng của fenofibrat 121.5.2. Các phương pháp định lượng FB trong huyết tương 151.6. Phương pháp đánh giá sinh khả dụng in vivo của thuốc 161.6.1. Sinh khả dụng và các yếu tố ảnh hưởng 161.6.2. Phương pháp đánh giá sinh khả dụng in vivo của thuốc 17CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 202.1. Đối tượng và nguyên vật liệu 202.1.1. Nguyên liệu tá dược 202.1.2. Thiết bị nghiên cứu 202.1.3. Động vật thí nghiệm 212.2. Phương pháp nghiên cứu 212.2.1. Phương pháp bào chế vi hạt fenofibrat 212.2.2. Phương pháp xác định kích thước tiểu phân 222.2.3. Phương pháp thử độ hoà tan 222.2.4. Phương pháp thử độ tan 232.2.5. Phương pháp phân tích ảnh hưởng của biến độc lập vào biến phụ thuộc và lựa chọn công thức tối ưu 242.2.6. Phương pháp đánh giá độ ổn định của mẫu 252.2.7. Phương pháp bào chế viên nang chứa 200mg vi hạt FB 252.2.8. Thẩm định phương pháp định lượng FA trong huyết tương 252.2.9. Phương pháp đánh giá sinh khả dụng của FA theo đường uống 27CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 293.1. Thử nghiệm in vitro 293.1.1. Xây dựng đường chuẩn 293.1.2. Kết quả thử độ tan 303.1.3. Lựa chọn chất mang 303.1.4. Lựa chọn chất nhũ hoá 313.1.5. Lựa chọn biến độc lập – biến phụ thuộc 323.1.6. Lựa chọn công thức bào chế vi hạt FB 343.1.7. So sánh mô hình hoà tan với các mẫu đối chiếu 403.1.8. Đánh giá độ ổn định 433.2. Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng FA trong huyết tương.453.2.1. Điều kiện chạy sắc ký 453.2.2. Thẩm định phương pháp phân tích acid fenofibric trong huyết tương 463.3. Đánh giá và so sánh sinh khả dụng của nang bào chế và nang thuốc đối chiếu trên chó thí nghiệm 503.4. Bàn luận 543.4.1. Về ảnh hưởng của kích thước tiểu phân đến độ hoà tan 543.4.2. Về phương pháp tạo vi hạt bằng đông tụ từ nhũ tương 553.4.3. Về ảnh hưởng của nồng độ NaLS trong môi trường hoà tan đến phép thử độ hòa tan 553.4.4. Về kết quả đánh giá sinh khả dụng in vivo 56CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 57TÀI LIỆU THAM KHẢO 58PHỤ LỤC 62

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 0

CHỮ VIẾT TẮT 0

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 3

1.1. Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng đến độ hoà tan của dược chất 3

1.2. Biện pháp làm tăng độ hoà tan của dược chất ít tan 4

1.2.1.Thay đổi kích thước tiểu phân và dạng thù hình của dược chất 4

1.2.2. Chế tạo hệ phân tán rắn 5

1.2.3. Dùng các chất diện hoạt 5

1.2.4. Các biện pháp khác: 6

1.3. Tổng quan về bệnh tăng lipid máu 6

1.3.1. Một số nguyên nhân gây tăng lipid máu[2] 6

1.3.2. Hậu quả 7

1.3.3. Phương pháp điều trị chứng tăng lipid máu 7

1.4. Fenofibrat 8

1.4.1. Công thức hoá học[41] 8

1.4.2. Tính chất 8

1.4.3. Độ ổn định 8

1.4.4. Dược lý và cơ chế tác dụng 8

1.4.5. Dược động học 9

1.4.6. Chống chỉ định, Chỉ định, chế phẩm và liều dùng 9

1.5. Một số nghiên cứu về fenofibrat 10

1.5.1. Các đặc tính của fenofibrat 10

1.5.2. Các nghiên cứu tăng độ hòa tan và sinh khả dụng của fenofibrat 12

1.5.2. Các phương pháp định lượng FB trong huyết tương 15

1.6. Phương pháp đánh giá sinh khả dụng in vivo của thuốc 16

1.6.1. Sinh khả dụng và các yếu tố ảnh hưởng 16

1.6.2. Phương pháp đánh giá sinh khả dụng in vivo của thuốc 17

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20

2.1. Đối tượng và nguyên vật liệu 20

2.1.1. Nguyên liệu tá dược 20

2.1.2. Thiết bị nghiên cứu 20

2.1.3. Động vật thí nghiệm 21

2.2. Phương pháp nghiên cứu 21

2.2.1. Phương pháp bào chế vi hạt fenofibrat 21

2.2.2. Phương pháp xác định kích thước tiểu phân 22

2.2.3. Phương pháp thử độ hoà tan 22

2.2.4. Phương pháp thử độ tan 23

2.2.5. Phương pháp phân tích ảnh hưởng của biến độc lập vào biến phụ thuộc và lựa chọn công thức tối ưu 24

2.2.6. Phương pháp đánh giá độ ổn định của mẫu 25

2.2.7. Phương pháp bào chế viên nang chứa 200mg vi hạt FB 25

2.2.8. Thẩm định phương pháp định lượng FA trong huyết tương 25

2.2.9. Phương pháp đánh giá sinh khả dụng của FA theo đường uống 27

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 29

3.1. Thử nghiệm in vitro 29

3.1.1. Xây dựng đường chuẩn 29

3.1.2. Kết quả thử độ tan 30

3.1.3. Lựa chọn chất mang 30

3.1.4. Lựa chọn chất nhũ hoá 31

3.1.5. Lựa chọn biến độc lập – biến phụ thuộc 32

3.1.6. Lựa chọn công thức bào chế vi hạt FB 34

3.1.7. So sánh mô hình hoà tan với các mẫu đối chiếu 40

3.1.8. Đánh giá độ ổn định 43

3.2. Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng FA trong huyết tương.45

3.2.1. Điều kiện chạy sắc ký 45

3.2.2. Thẩm định phương pháp phân tích acid fenofibric trong huyết tương 46

3.3. Đánh giá và so sánh sinh khả dụng của nang bào chế và nang thuốc đối chiếu trên chó thí nghiệm 50

3.4. Bàn luận 54

3.4.1. Về ảnh hưởng của kích thước tiểu phân đến độ hoà tan 54

3.4.2. Về phương pháp tạo vi hạt bằng đông tụ từ nhũ tương 55

3.4.3. Về ảnh hưởng của nồng độ NaLS trong môi trường hoà tan đến phép thử độ hòa tan 55

3.4.4. Về kết quả đánh giá sinh khả dụng in vivo 56

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

PHỤ LỤC 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY